Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Poskytovanie dotácií alebo iných opatrení z prostriedkov obce

Pre posúdenie, či je potrebné pri poskytnutí dotácie alebo iného opatrenia dodržať pravidlá štátnej, resp. minimálnej pomoci, je kľúčové posúdenie, či príjemca pomoci vykonáva hospodársku činnosť. Pravidlá štátnej pomoci sa totiž vzťahujú len na tie subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť - ponuku tovarov alebo služieb, a to bez ohľadu na ich právne postavenie (hospodársku činnosť môže vykonávať aj neziskový subjekt), a spôsob, akým sú financované. Činnosť, na ktorú má byť poskytnutá pomoc, sa vždy posudzuje, či je hospodárskou činnosťou. Takýto subjekt, ktorý ju vykonáva, potom označujeme za podnik. Ak žiadateľ o pomoc vykonáva hospodárske aj nehospodárske činnosti, považuje sa za podnik len v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti a pravidlá štátnej pomoci sa vzťahujú iba na pomoc na hospodárske činnosti. Príjmy na hospodárske, resp. nehospodárske činnosti musia byť oddelené a účtované na základe zásad nákladového účtovníctva, resp. tieto činnosti musia byť oddelené. Pri fyzickej osobe, ktorá je spoločníkom alebo akcionárom právnickej osoby treba posúdiť, či táto osoba vykonáva alebo nevykonáva hospodársku činnosť spočívajúcu v ponuke tovarov alebo služieb.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.