Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Záväznosť "EIA-rozhodnutí" v následných povoľovacích konaniach podľa stavebného zákona (2. časť)

Dátum: Autor/i: JUDr. Jana Gallová Rubrika: Z právnej praxe

V aprílovom čísle časopisu sme priniesli prvú časť príspevku, ktorý bol zameraný na úvod do problematiky previazanosti posudzovania vplyvov navrhovaných činností a ich zmien na životné prostredie a následných povoľovacích konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len „stavebný zákon“), ako aj na povinnosti orgánu EIA voči stavebnému úradu. V májovom čísle prinášame pokračovanie príspevku, v ktorom sa možno dočítať o povinnostiach stavebného úradu ako povoľovacieho orgánu voči orgánu EIA, ktorý navrhovanú činnosť posudzoval, ako aj o niektorých problémoch z aplikačnej praxe. 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.