Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Prevod vlastníctva pozemku na poslanca

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Hospodárenie

Nevieme sa zhodnúť na tom, či poslanec môže nadobudnúť od obce pozemok. Je to prípustné?

Právna úprava, ktorá vylučuje prevod vlastníctva na určitý okruh osôb pôsobiacich v miestnej samospráve, sa nachádza len v zákone č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len "zákon o majetku obcí"), a to výlučne pri prevode formou tzv. priameho predaja.

Zákon o majetku obcí – výňatok

§ 9a

(6) Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci

a)  starostom obce,

b)  poslancom obecného zastupiteľstva,

c)  štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,<

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.