Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Protiprávne uznesenie o odmene hlavnému kontrolórovi

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa

Predchádzajúcej hlavnej kontrolórke schválilo obecné zastupiteľstvo po skončení funkčného obdobia odmenu vo výške 30 % zo súčtu platov za šesť rokov. Počas funkčného obdobia bola hlavná kontrolórka odmeňovaná mesačnými odmenami podľa zákona v rozsahu 20 % až 30 %. Starosta toto uznesenie pre rozpor so zákonom nepodpísal. Poslanci svoj návrh na rovnakú odmenu opakujú. Ako mám postupovať ako nová hlavná kontrolórka a čo môže robiť starosta?

V praxi sa nezriedka objavujú prípady, keď poslanci obecného zastupiteľstva uplatňujú svoj mandát v ilúzii, že ich rozhodovacia právomoc nemá hranice. Pripomeňme si pravidlo o odmeňovaní hlavného kontrolóra, ako ho upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"):
Zákon o obecnom zriadení - výňatok
§ 18c
Plat hlavného kontrolóra
(1) Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky...

(5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. 

Zo znenia zákona vyplýva, že:
-
možnosť odmeňovať, ktorú má obecné zastupiteľstvo podľa zákona k dispozícii, je upravená for
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály