Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Marek Maslák, PhD.

Počet článkov autora: 2


Pozemkové úpravy na žiadosť obce alebo VÚC ako vlastníka stavby

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou pozemkových úprav v súvislosti s usporiadaním vlastníctva k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce alebo VÚC, podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom...

Náhrada za zákonné vecné bremeno podľa zákona č. je jednorazová

Tento názor zastáva Najvyšší súd SR v uznesení zo dňa 30.11.2020, sp. zn. 8Cdo/17/2019, pričom odkázal aj na svoje predchádzajúce rozhodnutie, ako aj na rozhodnutia Ústavného súdu SR.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.