Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2023

Finančná podpora pre samosprávy pri výstavbe obecných nájomných bytov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Samosprávy, ktoré chcú realizovať výstavbu nájomných bytov, nebudú potrebovať takmer žiadne vlastné zdroje financovania.

Obce a domácnosti zasiahnuté zemetrasením dostanú pomoc

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Najviac zasiahnutým obciam a mestám v podobe poškodených budov, domov a iného majetku rezort práce poskytne dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Dodnes eviduje žiadosť o túto dotáciu od 1 obce a ďalších 226 žiadostí od obyvateľov.

Zvyšovanie miestnych daní a poplatkov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Od budúceho roku budú niektoré mestá a obce zvyšovať miestne dane a poplatky.

Samosprávam by mal výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas mimoriadnych situácií preplatiť štát

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Materiál Ministerstva vnútra SR, na základe ktorého by malo byť samosprávam preplatených 541 039 eur, je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Ako požiadať o príspevok za prácu v obecnej polícii od 1. januára 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojom webe informáciu o spôsobe podania žiadosti o príspevok za prácu v obecnej polícii, ktorý vypláca bývalým príslušníkom obecnej polície.

Pozor na podvodníkov zneužívajúcich meno Finančnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Podvodné emaily obsahujú informáciu o nároku na refundáciu daňového preplatku.

Poskytnutie dotácie v programe Obnovme si svoj dom

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Na účel obnovy, ochrany, a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR výzvu na predkladanie žiatostí o poskytnutie dotácie.

Pomoc samosprávam pri zvládaní dôsledkov tranzitnej migrácie

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V súvislosti s prechodom tranzitujúcich ôsob cez naše územie poskytuje Ministerstvo vnútra SR samosprávam v najexponovanejších okresoch pomoc pri zabezpečovaní nutných opatrení, napríklad stany, ohrievače, prikrývky.  

Pomoc samosprávam postihnutým zemetrasením

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Predsedníctvo Združenia miest a obcí Slovenska rozhodlo o zriadení transparentného účtu na pomoc samosprávam na východe Slovenska, ktoré boli postihnuté zemetrasením.

Štúdium práva pre samosprávu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Dňa 13. októbra 2023 začína nový LL.M. študijný program - Právo vo verejnej správe. Ide o program určený pre vedúcich funkcionárov a odborných pracovníkov štátnej správy, VÚC, miestnej samosprávy, manažérov firiem, ako aj pre záujemcov o štúdium v...

Združenie miest a obcí odmieta návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Predseda ZMOS Jozef Božik po mimoriadnom plenárnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky uviedol, že obce a mestá pri takomto rozpočte nevedia zostaviť vyrovnaný rozpočet, nie to ešte prebytkový rozpočet na budúci kalendárny...

Návrh 100 opatrení na ozdravenie verejných financií

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Takmer 100 konsolidačných opatrení obsahuje dokument Ministerstva financií SR, ktorý bude ponúknutý novej vláde ako podklad k príprave rozpočtu.

Orgány verejnej moci budú kontaktované spoločnosťou Crystal Call

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) bude prostredníctvom spoločnosti Crystal Call, a. s., kontaktovať všetky orgány verejnej moci (OVM) s cieľom poskytnutia informácií na zostavenie kataló...

Dôležité zmeny, ktoré priniesla novela zákona o ochrane protispoločenskej činnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. na základe zákona č. 189/2023 Z. z. nadobudla účinnosť 1. 7. 2023 a niektoré ustanovenie 1. 9. 2023.

Dočasne sa obnovujú hraničné kontroly s Maďarskom

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Oddnes (5. 10. 2023) sa obnovujú kontroly na vnútornej hranici s Maďarskom. Kontroly potrvajú do 14. októbra 2023. 

Novela vyhlášky o Environmentálnom fonde sprístupňuje dotácie aj pre menšie obce

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Novela vyhlášky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je účinná od 1. októbra 2023.

Termín druhej výzvy Programu dunajského regiónu 2021-2027 odložený

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyhlásenie druhej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci Programu dunajského regiónu 2021-2027 bolo z pôvodného termínu 2. októbra 2023 odložené. Dôvodom je potreba monitorovacieho výboru analyzovať výsledky prvej výzvy a vykonať prípa...

Výzva k stabilizácii systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Združenie miest a obcí (ZMOS) so zberovými spoločnosťami vo vlastníctve miest a obcí vydali spoločné vyhlásenie so zhodnotením súčasného stavu sytému rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov a s požiadavkami adresovanými Ministerstvu životného pro...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.