Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2022

Europarlament žiada viac eurofondov v budúcom rozpočte únie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom zdôrazňuje, že Politika súdržnosti EÚ musí slúžiť hlavne na rozvoj regiónov. Eurofondy sa podľa europoslancov nemajú používať na riešenie každej novej krízy, ako to bolo počas pandémie a vypuknutí vojn...

Parlament schválil novelu o elektronických službách štátu, prináša užitočné zjednodušenia pre občanov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Elektronické služby štátu budú jednoduchšie. Zaistí to novela zákona o e-Governmente, ktorú vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová predložila do Národnej rady SR a parlament ju dnes schválil. Za vládny návrh zákona hlasovalo 9...

Skrátenie volebného obdobia zmenou Ústavy SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V utorok 20. septembra sa začala schôdza Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). Poslanci NR SR prerokovali návrh na zmenu Ústavy SR a posunuli do druhého čítania. Súčasťou Ústavy SR by mohla byť možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady ú...

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o e-Governmente

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o e-Governmente.

Z taniera do pôdy: Ako premeniť potraviny z problému na riešenie klímy

Kategória: Aktuality Autor/i: EURACTIV

Portál Euractiv Slovensko Vás pozýva na diskusiu s názvom Z taniera do pôdy: Ako premeniť potraviny z problému na riešenie klímy , ktorá sa uskutoční 24. septembra 2022 (sobota) v čase od 13:00 do 14:00 na CTZN Stage na Panenskej 5 v Bratislave v ...

Najmenej rozvinuté okresy: Usmernenie k intenzitám RP pri vytváraní pracovných miest

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo pomôcku týkajúcu sa kombinácií vytváraných pracovných miest z radov uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Európska snaha odstrihnúť sa od ruských energií môže prehĺbiť regionálne rozdiely

Kategória: Aktuality Autor/i: EURACTIV

Dôsledky plánu REPowerEU na európske regióny budú rôzne. Zatiaľ čo niektoré mnoho získajú, iné regióny iniciatíva zasiahne negatívne. Zástupcovia európskych samospráv veria, že pozitívne dopady napokon prevážia.

Ústredný krízový štáb navrhol kabinetu predĺžiť obdobie vyplácania príspevku za ubytovanie odídencov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR

Počas rokovania  o otázkach ďalšieho postupu v súvislosti s riadenou integráciou odídencov z vojnou postihnutej Ukrajiny v utorok 13. septembra 2022 sa  Ústredný krízový štáb uzniesol odporúčať vláde schváliť predĺženie termínu vyplácania príspevk...

Informácia o opatreniach týkajúcich sa nárastu cien stavebných prác, tovarov a služieb v rámci projektov financovaných z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP)

Kategória: Aktuality Autor/i: Operačný program - Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP KŽP (ďalej len „RO pre OP KŽP“) priebežne reaguje na aktuálnu situáciu na trhu, ktorá je spojená s neočakávaným vývojom cien. Vzhľadom na uvedené zavádza konkrétne opatrenia pre projek...

Kampaň Zatoč s odpadom pokračuje s novinkami aj tento školský rok

Kategória: Aktuality Autor/i: Slovenská agentúra životného prostredia

Výchovno-vzdelávacia kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia bude žiakov, učiteľov a najmä širokú verejnosť sprevádzať aj počas tohto školského roka. Od septembra 2022 do júna 2023 spoločne, prostredníctvom desiatich tém môžeme prispieť k ...

O dotáciu na obnovu starších rodinných domov môžete požiadať od októbra

Kategória: Aktuality Autor/i: Zelená obnova

Majitelia starších rodinných domov sa konečne dočkali, podávanie žiadostí sa spustí v októbri. Vďaka peniazom z Plánu obnovy a odolnosti bude zrekonštruovaných priemerne 10 rodinných domov v každej obci.

Environmentálny fond vyhlasuje VÝZVU č. B-1/2022 – Ochrana a využívanie vôd

Kategória: Aktuality Autor/i: Environmentálny fond

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝZVU č. B- 1/2022 na predloženie žiadostí na pos...

V tejto chvíli podávame pomocnú ruku vláde my, aby už netápala

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Zhromaždenie starostov a primátorov pred Úradom vlády SR je podaním pomocnej ruky kabinetu, aby začal počúvať skúsenosti z praxe a už tak netápal vo svojich rozhodnutiach.

Nová koncepcia občianskej spoločnosti do roku 2030

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR

Participácia občanov na tvorbe verejných politík (aktívne občianstvo), posilnenie spolupráce medzi verejným a občianskym sektorom (prehĺbenie dialógu) a posilnenie systémovej odolnosti občianskej spoločnosti (reziliencia sektora) sú obsahom Koncep...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.