Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2022

Vláda schválila interpretáciu výsledkov sčítania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Vláda SR na ostatnom zasadnutí schválila uznesením interpretáciu výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 týkajúcu sa národnosti a ďalšej národnosti obyvateľov ako súčet obidvoch národnostných kategórií, ktorú predložil splnomocnenec vlád...

Ciele členských štátov v oblasti sociálnejšej Európy do roku 2030

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Ministri zamestnanosti a sociálnych vecí EÚ na zasadnutí predstavili národné ciele na splnenie Akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv do roku 2030.

Environmentálny fond zverejnil prehľad žiadateľov o poskytnutie príspevku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Environmentálny fond zverejnil prehľad žiadateľov o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplne...

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v apríli 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil informácie o zamestnanosti a priemernej mesačnej mzde vo vybraných odvetviach v apríli 2022.

Rozhodnutie prezidentky je výsledkom zodpovedného dialógu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie tzv. protiinflačný balík. Vetuje ho vo všetkých častiach, týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa zamýšľa nad dôsledkami prorodinného balíčka

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Verejná diskusia o balíčku sa spustila hlavne otázkami, komu prinesie koľko peňazí. Preto viaceré inštitúcie (vrátane RRZ) stihli publikovať odhady distribučných vplyvov vládou schváleného prorodinného balíčka, teda o koľko si prostredníctvom vyšš...

Plán opatrení Európskej komisie vo vzťahu k cenám energií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR sleduje a vníma kroky Európskej komisie v súvislosti so zvyšujúcimi cenami energií, ktorá predstavila plán REPowerEU. Ten reaguje na dopady narušenia globálneho trhu s energiou spôsobeného ruskou inváziou na...

Od 1. júna je účinná novela azylového zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Novela zákona č. 480/2002 o azyle systémovo upravuje prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana. Ďalšie úpravy vzišli z poznatkov aplikačnej praxe a potreby zosúladiť právny poriadok Slovenskej republiky s právo...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.