Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2022

Únia miest Slovenska žiada premiéra SR o urgentné rokovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Únia miest Slovenska apeluje na vládu SR a vládne strany, aby neprijímali žiadne rozhodnutia o medializovanom daňovom mixe bez jednoznačnej dohody so samosprávami. ÚMS zásadne nesúhlasí s návrhmi a postupom zo strany štátu a žiada predsedu vlády S...

Príčiny a dôvody vysokej inflácie na Slovensku (a v eurozóne)

Kategória: Aktuality Autor/i: Národná banka Slovenska

Limit verejných výdavkov na roky 2023 a 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť na účely Programu stability Slovenskej republiky na roky 2022 až 2025, ktorý schválila vláda na svojom zasadnutí 27. apríla 2022, predbežne vypočítala limity verejných výdavkov na roky 2023 a 2024.

ZMOS uplatnilo zásadné pripomienky k návrhu zákona o poľovníctve

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o poľovníctve 15 zásadných pripomienok.

Zákon o pozemkových úpravách postúpil do druhého čítania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania vládny návrh zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

Vláda nie je ochotná prijať samosprávy za svojich partnerov, radšej ich likviduje

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Členské mestá vítajú každé opatrenie, ktoré  reálne pomôže zlepšiť kvalitu života obyvateľom miest a obcí. Nie však na úkor fungovania samospráv. Aj súčasná situácia je dôkazom toho, že centrálna vláda naďalej ignoruje význam miest, obcí a samospr...

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili návrh skupiny poslancov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pol miliardy eur na voľnočasové aktivity posúva samosprávu bližšie k priepasti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s avizovaným vyčlenením pol miliardy eur na voľnočasové aktivity detí žiada vládu aj parlament o jediné – neschváliť a nepodporiť. Iné rozhodnutie posunie samosprávy bližšie k priepasti.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.