Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2022

Navrhujú zvýšiť poplatky za uloženie stavebných a demolačných odpadov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb pop...

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti podujatie, ktoré je zamerané na prácu samospráv s dátami.

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti podujatie, ktoré je zamerané na prácu samospráv s dátami.

Vyššie stravné už od 1. mája pomôže státisícom zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo zvýšenie stravného a cestovných náhrad ako dva základné nástroje na kompenzáciu vysokých cien. Minimálnu hodnotu stravného lístka zvyšuje na 4,50 eur. Znamená to aj zvýšený príspevok na strav...

Projekt Prezidentská zelená pečať môže mestám pomôcť riešiť aj energetickú krízu

Kategória: Aktuality Autor/i: Únie miest Slovenska

Budovy na Slovensku spotrebujú 57 percent zemného plynu a 89 percent tepla. Znížiť spotrebu plynu a tým aj závislosť Slovenska od plynu z Ruska môže práve lepšia energetická efektívnosť budov. Už počas rokov 2005 až 2020 vďaka zvyšovaniu energetic...

Odporúčanie rezortu vnútra na predĺženie stránkových hodín

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti odporúčanie rezortu vnútra v súvislosti s predĺžením stránkových hodín mestských a obecných úradov.

Dôležité informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Rezort vnútra prináša dôležité informácie a vzory dokladov pre ubytovateľov i samosprávu, vrátane odpovedí na najčastejšie otázky, ktoré bude pravidelne aktualizovať.

Oznamovanie zmeny adresy osôb so štatútom dočasného útočiska

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Štátni príslušníci tretích krajín s udeleným dočasným útočiskom hlásia zmenu adresy svojho pobytu na území SR ohlasovni pobytu v čase úradných hodín.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.