Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2022

Analytický pohľad na výstavbu diaľnic na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypracovala analytický pohľad na výstavbu diaľnic na Slovensku.

Výzva na informačnú a kybernetickú bezpečnosť v zdravotníckych zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach“ z prioritnej osi 7 Operačného programu Integrova...

ZMOS zriadil on-line službu „Pomocná ruka“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska dnes zriadilo on-line službu „Pomocná ruka“. Táto služba mnohým pomohla počas prvého obdobia koronakrízy a veríme, že bude rovnako užitočná aj v tomto období.

Vzor zmluvy k darovaniu financií z Transparentného účtu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo, a dáva do pozornosti vzory rozhodnutí pre mestské a obecné zastupiteľstvá v súvislosti s dvomi spôsobmi pomoci.

Stanovisko ÚMS k financovaniu nemocníc z Plánu obnovy

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Zdravotníctvo je jednou z kľúčových priorít Plánu obnovy, na ktorú je vyčlenených celkovo 1,53 mld. eur. Z tohto balíka takmer miliarda smeruje na investície do modernizácie budov a technického vybavenia nemocníc. Rozhodujúca časť zdrojov je, podľ...

Odklad odvodov do Sociálnej poisťovne aj za mesiac február

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 24. februára 2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo úpravu návrhu pre zabezpečenie príjmu rodín v čase pretrvávajúcej pandémie.

Aktualizovali prognózu strednodobého fiškálneho vývoja

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 24. februára 2022 -  Rada pre rozpočtovú zodpovednosť aktualizovala prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v nadväznosti na aktualizáciu svojej makroekonomickej prognózy.

Novela zákona o organizovaní verejných športových podujatí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska.

Bratislava – 23. februára 2022 - Vláda dnes schválila novelu zákona o organizovaní športových podujatí, ktorou si sľubuje zvýšenie bezpečnosti športových podujatí a budovanie športovej infraštruktúry.

Novela zákona o finančnej kontrole a audite

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska.

Bratislava - 22. februára 2022 -  1. marca 2022 nadobudne účinnosť (okrem čl. II, ktorý nadobudne účinnosť 27. 2. 2022) zákon č. 39/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niek...

Zákon o hroziacom úpadku postupuje do 2. čítania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci NR SR posunuli do druhého čítania zákon o riešení hroziaceho úpadku z dielne ministerstva spravodlivosti.

O dotáciu na nájomné bude možné požiadať do konca apríla

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska.

Podnikatelia, ktorých prevádzky boli počas 3. vlny pandémie povinne zatvorené, môžu požiadať o dotáciu na nájomné do konca apríla.

ÚVO pozýva na školenie „Sociálne verejné obstarávanie“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov na školenie Sociálne hľadiská – Podpora zamestnanosti, Podpora vzdelávania. Uskutoční sa  22.2.2022 o 9:00 hod.

Bytové domy si môžu požiadať o zastropovanie ceny plynu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bytové domy, teda ich správcovia či spoločenstvo vlastníkov bytov, musia o zastropovanú cenu plynu od SPP požiadať najneskôr do piatka 18. februára.

Schválili zákon k príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Parlament schválil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republ...

ÚVO prichádza s novinkou, ktorá má zrýchliť súťaže

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska.

Úrad pre verejné obstarávanie informuje o novinke, ktorá má zrýchliť súťaže, týka sa tzv. predbežných opatrení.

Aktuálna makroprognóza vývoja ekonomiky

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Slovenská ekonomika stúpne v roku 2022 o 3,5 %. Začiatok roka bude ovplyvnený stagnáciou z dôvodu veľkého množstva práceneschopných, ale aj inflácie, ktorá začiatkom roka zníži reálne príjmy a teda aj spotrebu domácností. K oživeniu aktivity príde...

Refundácia nákladov pre mestá a obce v súvislosti s COVID-19

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska.

Vláda v stredu 9. februára schválila Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19, spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na ...

Vláda schválila návrh zákona o štátnom rozpočte i o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Vláda v stredu 9. februára 2002 schválila Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 534/2021 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2022 a Návrh zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením.

Odpadový systém zatiaľ naplno nespustili

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH), ktorého cieľom je zníženie administratívnej záťaže subjektov, ktoré spracúvajú odpad, zatiaľ naplno nefunguje. Všetky služby by mali byť dostupné do 30. júna. Aktuálne je ISOH nasadený v predproduk...

Kurzarbeit - Doplnky v evidencii zamestnanca

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Od 1. marca 2022 sa stáva účinným zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit. V súvislosti so zmenami v evidencii zamestnancov v e-Službách Sociálna poisťovňa pridala možnosť exportu súboru csv obsahujúcich výlučne zoznam zamestnancov...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.