Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2022

Ďalší ukazovateľ nezamestnanosti PDU spresní monitorovanie aj pre menšie geografické celky. Novinkou bude pohľad až na úroveň obcí.

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

S cieľom poskytnúť čo najpresnejší odhad úrovne a vývoja nezamestnanosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zavádza ukazovateľ nezamestnanosti s názvom „Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom vek...

Deficit verejných financií v roku 2021 – spresnený

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR.

Slovenská republika v roku 2021 hospodárila s deficitom takmer 5,4 mld. eur, čo predstavovalo 5,46 % podiel z hrubého domáceho produktu (HDP). Dlh verejnej správy v roku 2021 dosiahol 61,3 miliardy eur, čo bolo 62,19 % HDP. Oba ukazovatele si v rá...

ZMOS žiada rezort životného prostredia o urýchlené doriešenie mechanicko-biologickej úpravy odpadov

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Podľa § 6 ods. 5 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať výstup z úpravy zmesového odpadu, k...

Mestám chýbajú peniaze, podiel viny na tom nesie aj vláda SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska

Výsledky analýzy INEKO z 12.10.2022 (http://www.hospodarenieobci.sk/) týkajúce sa hospodárenia samosprávy potvrdili to, na čo Únia miest Slovenska (ÚMS) dlhodobo upozorňuje nielen predstaviteľov vlády SR, ale aj poslancov NRSR.  Finančná kondícia ...

ZMOS ako jediný vyjadril s návrhom štátneho rozpočtu nesúhlas

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Sociálni partneri sa zhodli na tom, že je dôležité, aby parlament schválil definitívny návrh štátneho rozpočtu. ZMOS ako jediný vyjadril s návrhom štátneho rozpočtu nesúhlas. ZMOS zastupoval na rokovaní jeho prvý podpredseda a starosta obce Košeca...

Poslanci schválili novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Poslanci schválili novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Najzásadnejšie faktory, ktoré spôsobili dramatický vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu v rozhodujúcom období od 01.01.2021 do 15.09.2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví publikuje túto analýzu s cieľmi: - v prehľadnej forme ilustrovať vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu, relevantných pre SR, v dlhšom sledovanom období (01.01.2021 – 15.09.2022), - v stručnosti identifik...

Návrhy na zníženie spotreby energií vo verejných budovách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Vláda schválila Návrh opatrení na zníženie spotreby energií vo verejných budovách: Verejná správa ide príkladom.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.