Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2021

Webinár pre organizácie a školy: Ako úspešne ukončiť a vyúčtovať projektVytlačiť

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Dávame Vám do pozornosti webinár Nadácie Pontis ako úspešne ukončiť a vyúčtovať projekt, ktorý je naplánovaný na 7. októbra 2021 od 14,00 do 15,00. Webinár je určený pre zástupcov a zástupkyne občianskych organizácií, škôl, samospráv a všetkých, k...

Aktivujte si nový bezpečný prístup do e-Služieb SP – Grid karty budú končiť

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa odporúča klientom, ktorí sa prihlasujú do jej e-Služieb s Grid kartou, aby si aktivovali nový prístup. Grid karty už Sociálna poisťovňa nevydáva a ku koncu roka ukončí ich používanie. Všetci klienti sa po novom budú prihlasovať ...

Dotácia na monitoring vôd

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na monitorovanie stavu, kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd. 

Nová dotačná výzva v programe Kultúra znevýhodnených skupín

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo novú výzvu v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín v podprograme 2.5 Fyzická debarierizácia. Účelom poskytnutia dotácie je podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýh...

Blíži sa termín výzvy na zlepšenie dát v štátnej správe a samospráve

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra tak podporí menšie projekty zamerané na zvýšenie...

Zásobovanie zariadení sociálnych služieb ďalšími ochrannými pomôckami

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo zásobovanie ďalšími ochrannými pomôckami pre klientov a zamestnancov všetkých zariadení sociálnych služieb (ZSS) a centier pre deti a rodiny (CDR). Jednorazové ochranné rúška, respirátory FF...

NKÚ: Systém financovania športu z verejných zdrojov je netransparentný

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Najvyšší kontrolný úrad zrealizoval na Ministerstve financií a na Úrade vlády kontrolu zameranú na transparentnosť prideľovania finančných prostriedkov na rozvoj a podporu športu od roku 2018 do júna 2020.  Na základe jej výsledkov národní kontrol...

Samosprávy sú pre štát podľa premiéra významným partnerom, vyzval na spoluprácu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Samosprávy na Slovensku sú pre štát významným partnerom, vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽANO) počas stredajšieho príhovoru na 31. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Senci. Potvrdilo sa to podľa neho aj počas pandémie nového koronavír...

ZMOS: Najpálčivejší problém po legislatívnej stránke je pre obce stavebný zákon

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Najpálčivejším problémom pre samosprávy na Slovensku je po legislatívnej stránke stavebný zákon. Riešenie vidia v rýchlej novele zákona, zhoda so štátom zatiaľ nie je ani v prípade výkonu stavebných úradov. Mestá a obce trápi tiež technická a soci...

Workshop: Ako môžu mestá plniť svoje environmentálne záväzky

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Konzorcium Dohody o zelenom meste vás pozýva na workshop „Dohoda o zelenom meste: Ako splniť svoj záväzok“, ktorý sa uskutoční online 29. septembra o 10,00.  

ZMOS organizuje konferenciu Municipálna V 4: SMART agenda po ukončení programového obdobia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska organizuje ďalší ročník medzinárodnej konferencie Municipálna V 4: SMART agenda po ukončení programového obdobia. 

Schéma pomoci de minimis III. etapa

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustilo III. etapu schémy pomoci de minimis. O podporu môžu požiadať akékoľvek organizácie vykonávajúce oprávnenú podnikateľskú činnosť, bez ohľadu na spôsob vlastníctva.

Zamestnávatelia sociálnych služieb už môžu žiadať o preplatenie odmien

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Od 1. 9.2021 môžu zamestnávatelia podávať žiadosti o vyplatenie finančnej odmeny pre zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a pracovníkov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Možnosť pre mestá zapojiť sa do medzinárodnej siete Učiace sa mestá UNESCO

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Mestá a obce Slovenska majú možnosť zapojiť sa do siete Učiacich sa miest UNESCO (Learning Cities)  a pripojiť sa tak k 229 mestám z celého sveta, ktoré podporujú neformálne vzdelávacie aktivity, celoživotné vzdelávanie, vyučovanie na pracoviskách...

Doplňujúce voľby sa 23. októbra uskutočnia v 25 obciach

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú 23. októbra konať v 25 obciach. Pôvodne sa mali konať v 34 obciach, no v deviatich z nich neboli podané kandidátne listiny. Vo voľbách si budú voliči vyberať nového primátora, starostov i poslanc...

23 okresov v oranžovej farbe od pondelka 6. septembra

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Od pondelka 6. septembra bude podľa COVID automatu v stupni ostražitosti 23 okresov. Všetky ostatné okresy budú v stupni monitoringu. Vláda SR schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti na svojom utorkovom roko...

Envirofond finančne podporí oblasť Ochrany a využívania vôd

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Environmentálny fond (EF) vyhlásil výzvu pre žiadateľov na podporné programové aktivity na rok 2021. 

Newsletter k školskému zákonu, predprimárnemu vzdelávaniu a dotáciám na stravovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska v rámci projektovej aktivity Včasná intervencia, ktorá je súčasťou národného projektu Modernizácia miestnej úzmenej samosprávy vypracovalo manuál k novele školského zákona, predprimárnemu vzdelávaniu a dotáciám na ...

Ponuka vzdelávacích programov o participácii pre samosprávu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pokračuje v bezplatnom vzdelávacom programe o participácii pre samosprávu.

Seminár ZMOS k opatrovníctvu dospelých v podmienkach samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska organizuje seminár k opatrovníctvu dospelých v podmienkach samosprávy z hľadiska aktuálnych legislatívnych zmien.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.