Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2021

Bezpečná samospráva

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Zabezpečovanie verejného poriadku spolu s ochranou zdravia a majetku patria do originálnych pôsobností miestnej územnej samosprávy. Ide o pomerne širokú agendu s mimoriadne náročným výkonom. Tak z hľadiska financovania, ako aj s prihliadnutím na v...

Minimálna mzda sa v budúcom roku vypočíta podľa vzorca v zákone o minimálnej mzde

Kategória: Aktuality Zdroj: MPSVaR

Minimálna mzda sa v budúcom roku vypočíta podľa vzorca v aktuálnom zákone o minimálnej mzde a bude vo výške 646 eur, keďže rokovanie predstaviteľov Hospodárskej a sociálnej rady SR neprinieslo výsledok v podobe dohody o výške minimálnej mzdy na ro...

Vyhlásenie súťaže Dedina roka

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Národná súťaž Dedina roka prezentuje úspechy, výnimočnosť slovenskej dediny a tvorivej práce jej predstaviteľov a obyvateľov na rozvoji ich domova. Zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na snahu slovens...

Rozvoju regiónov pomôžu schválené štátne dotácie na projekty mimovládnych organizácií v území

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podporí projekty venované rozvoju regiónov sumou 1,1 milióna eur, projekty  33 mimovládnych organizácii, ktoré uspeli v jarnej výzve rezortu na predkladanie žiadostí o štátnu dotáci...

Environmentálny fond - oznam pre žiadateľov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Environmentálny fond v zmysle §9, bod 7 Zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktualizoval zverejnený Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu ...

Vicepremiérovi sme predniesli naše výhrady k stavebnému zákonu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Príprava nového stavebného zákona bola predmetom pracovného stretnutia predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) s jeho autorom, vicepremiérom Štefanom Holým. ZMOS na stretnutí zastupoval jeho predseda a primátor Liptovského Hrádku Br...

Výzva č. 9/2021 Fondu na podporu umenia pre samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Fond na podporu umenia zverejnil výzvu č. 9/2021 na podporu Mesta kultúry 2022, múzeí a galérii.

Klíma a lokálny rozvoj samospráv s príkladmi aj východiskami

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska dnes organizovalo workshop zameraný na problematiku klímy a lokálny rozvoj samospráv, ktorého pridanou hodnotou boli príklady dobrej praxe spolu s užitočnými východiskami.

ZMOS: Zákon o štátnom bývaní prináša prvky antisystémovosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo viaceré zásadné pripomienky k návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania.

V Enviromeste sa predstaví 16 slovenských miest, najviac v histórii súťaže

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Tretí ročník národnej súťaže Enviromesto sa stretol s priaznivou odozvou, čoho výsledkom je vrcholný počet prihlásených miest v histórii celej súťaže. O víťazstvo a čiastkové ocenenia bude celkovo súperiť 16 slovenských miest: Banská Štiavnica, Br...

Školský semafor – aktuálne informácie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Rezort školstva v rámci Školského semaforu v školskom roku 2021/2022 informuje o zaslaní emailu riaditeľom škôl o organizácii distribúcie antigénových samotestov a zároveň zverejnil usmernenia k organizácii distribúcie antigénových samotestov na d...

Komunálny Spravodajca k vážiacim systémom zberných vozidiel

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Novela zákona o odpadoch vykonaná zákonom č. 460/2019 Z. z. doplnila v roku 2019 do ustanovenia § 16 odsek 10, ktorý upravoval povinnosti pri vykonávaní zberu zmesového odpadu alebo triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpad...

Funkcie samosprávy v sociálnej oblasti a aktuálne zmeny

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí dáva do pozornosti ďalší manuál spracovaný v rámci Včasnej intervencie. Aktuálny sa týka funkcií samosprávy v sociálnej oblasti a aktuálnych zmien. 

Doručovanie občianskych preukazov bez podoby tváre

Kategória: Aktuality

Ministerstvo vnútra informuje prostredníctvom svojej webovej stránke o doručovaní zásielok s občianskym preukazom bez podoby tváre pre osoby staršie ako 65 rokov a mladšie ako 15 rokov, ktoré nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým p...

Európsky výbor regiónov: Aký je názor zástupcov miest a obcí na budúcnosť EÚ?

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Zapojte sa aj vy do prieskumu Európskeho výboru regiónov, ktorý sa realizuje v rámci Konferencii o budúcnosti Európske únie. Prieskum je prvým svojho druhu a zameriava sa na „miestnych politikov“ v celej EÚ.

Oznámenie dôchodku zo zahraničia do 31. augusta 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, že do konca augusta sú povinní oznámiť sumu dôchodku, ktorý dostávajú zo zahraničia. Tento údaj Sociálna poisťovňa potrebuje pre výpočet 13. dôchodku. V tomto roku ho bude vyplácať už v novembrových výplatný...

Koncepcia vodnej politiky - prihlasovanie na verejné zasadnutie

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd organizuje verejné zasadnutie Pracovnej skupiny pre tvorbu Koncepcie vodnej politiky na roku 2021-2030 s výhľadom do roku 2050. Zasadnutie sa uskutoční online dňa 25.8.2021 od 13:00 - 15:30. Na zasa...

Informačné semináre v regiónoch k výzve pre regionálnu kultúru

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo kultúry SR

V ôsmich krajských slovenských mestách zodpovedajú žiadateľom doplňujúce otázky, ktoré sú spojené s novou eurofondovou výzvou MK SR pre regionálnu kultúru. Obce a samosprávy môžu od 10. augusta žiadať rezort o dotáciu až do výšky 200 000 eur na mo...

Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošne, na nástup do školy sa nevyžaduje test a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa p...

Workshop ZMOS: Klíma a lokálny rozvoj samospráv - SMART možnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 17. augusta 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska organizuje workshop zameraný na problematiku klímy a lokálny rozvoj samospráv z hľadiska SMART možností. 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.