Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2021

Estónske mesto Otepää stále hľadá partnerskú obec na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS Zdroj: Združenie miest a obcí SR

Bratislava – 22. júla 2021 – Malé estónske mesto Otepää so sedemtisícovým počtom obyvateľov je najznámejšie centrum zimných športov v Pobaltí a zimné hlavné mesto Estónska. Mesto ma seriózny záujem o nadviazanie a rozvíjanie partnerských aktivít s...

Zapojte sa do tretieho ročníka projektu Klíma nás spája

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Zapojte sa do nového ročníka projektu Klíma nás spája a získajte až 2 000 eur na realizáciu adaptačných opatrení, ktoré vám pomôžu prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu vo vašich komunitách, obciach či mestách. Klíma nás spája je ročný projekt ur...

ZMOS organizuje workshop k problematike civilnej ochrany v samosprávach

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska organizuje workshop zameraný na problematiku Civilnej ochrany v samospráve a operatívne krízové riadenia - "Bezpečná samospráva." 

Aktualizácia výzvy na zvyšovanie infraštruktúry MŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydal dokument Aktualizáciu č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na...

V rámci varovania samosprávy najviac využívajú rozhlas a sirény

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Varovné systémy sú prvým jasným signálom mobilizácie v rámci civilnej ochrany. Dokážu predchádzať nárastu škôd na zdraví aj majetku. Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska vyplýva, ktoré systémy varovania obyvateľstva využívajú samosprávy.

NKÚ: Skontrolujte svoju samosprávu vďaka aplikácii MuMAP

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: NKÚ SR

Interaktívna mapa Slovenska s aktuálnymi zisteniami Najvyššieho kontrolného úradu v mestách a obciach je už viac ako rok dostupná vďaka aplikácii MuMAP na webe úradu.  Ľudia tak môžu porovnávať a kontrolovať dianie vo svojom najbližšom okolí a vid...

Od 19. júla bude celé Slovensko zelené podľa COVID AUTOMATu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Od pondelka 19. júla bude na základe Covid Automatu celé Slovensko v zelenej farbe (stupeň monitoring).

Väčšina samospráv má Krízové štáby Civilnej ochrany

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Podľa nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska až takmer 60 % samospráv disponuje Plánom ochrany obyvateľstva (v prípade mimoriadnej udalosti) a Jednotkou civilnej ochrany, resp. Krízovým štábom.

Registrácia zariadení predprimárneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rezort školstva aktuálne finalizuje registrovanie škôl, ktoré majú záujem o zaradenie do siete škôl. Možnosť prihlásiť sa majú aj nesieťové materské školy, ktoré chcú pôsobiť ako sieťové, a to prostredníctvom formulára zverejneného na stránke mini...

Stanovisko Únie miest Slovenska k aktuálnej očkovacej stratégii

Kategória: Aktuality Autor/i: Únia miest Slovenska Zdroj: ÚMS

Únia miest Slovenska (ÚMS) víta rozšírenie dostupnosti očkovania otvorením možnosti očkovania aj nezaregistrovaným občanom a aj zvýšením počtu mobilných očkovacích tímov. Odstraňovanie bariér pre dostupnosť očkovania, či už z dôvodov zložitosti re...

ZMOS adresoval zásadné pripomienky k novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministerstvu životného prostredia zásadné pripomienky k novele zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Celkovo bolo k tomuto návrhu uplatnených 304 pripomienok z ktorých je až 166 zásadných.

Z výzvy „Moderné technológie“ bude 35 miest realizovať „smart city“ riešenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR navýšilo pre vysoký záujem financie pre dopytovú výzvu „Moderné technológie“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Pôvodná alokácia 7,5 milióna eur bola navýšená o...

Pilotný projekt mobilného očkovania žiakov v teréne

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva SR iniciovalo očkovanie žiakov vo veku 12+ v marginalizovaných komunitách.  Pilotný projekt mobilného očkovania žiakov v teréne bol spustený včera v obci Kecerovce, v Košickom kraji. Zámerom je bezpečné otvorenie škôl v septe...

ZMOS skúma dostupnosť sociálnych a zdravotníckych služieb v obciach a mestách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na kľúčové aspekty sociálnych a zdravotníckych služieb v samosprávach. Stále viac sa ukazuje, že dostupnosť týchto služieb má výrazný vplyv na kvalitu života občanov, ich ...

Od 9. júla platia nové pravidlá vstupu na Slovensko

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Rezort vnútra informuje, že od pondelka  9. júla sa menia podmienky vstupu na územie Slovenska, otvorené budú všetky hraničné priechody. Taktiež informuje, že od 9. júla 2021 začína platiť nový cestovný semafor. Ten reaguje na šírenie delta varian...

Novela zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Poslanci NR SR schválili poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vláda schválila návrh zákona o správe daní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 7. júla 2021 – Vláda v stredu 7. júla na svojom rokovaní schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kt...

3. ročník Letného štúdia NKÚ SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 8. júl 2021 - Zákulisie sveta najvyšších kontrolných inštitúcii poodhaľuje tretí ročník Letného štúdia NKÚ SR. Rozhovory so slovenskými i zahraničnými respondentami o fungovaní kontroly a auditu v Európe i na Slovensku, budú zverejňov...

Výzva na podporu opatrovateľskej služby II

Kategória: Aktuality Autor/i: Operačný program ľudské zdroje Zdroj: ludskezdroje.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom P...

EÚ pripravuje víziu pre vidiecke oblasti spolu s miestnymi samosprávami

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Dlho očakávanú dlhodobú víziu EÚ pre vidiecke oblasti do roku 2040 minulý týždeň konečne predstavili podpredsedníčka Európskej komisie Dubravka Suica a komisári pre súdržnosť Elisa Ferreira a pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.