Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2021

Informácia z rokovania vlády

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 30. júna 2021 - V stredu 30. júna rokovala vláda aj o nasledovných bodoch:

Zvýšenie životného minima od 1. júla ovplyvní exekučné zrážky z dôchodku aj nárok na predčasný dôchodok

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Od 1. júla 2021 sa mení suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 214,83 eura mesačne na 218,06 eura mesačne. Vyplýva to z Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR. Táto z...

Zvyšujú sa príspevky na opatrovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 30. júna 2021 – Vláda SR v stredu schválila na svojom rokovaní Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

Vláda schválila návrh zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 1. júla 2021 - Vláda v stredu 30. júna schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú ni...

Na Slovenku je 21 obcí a relatívne veľký počet menších obcí v geograficky znevýhodnených lokalitách bez internetu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 1. júla 2021 - MIRRI vyhodnotilo v prvej polovici roka 2021 memorandá o spolupráci medzi štátom a operátormi ohľadom pokrývania takzvaných bielych miest internetom technológiou NGA. Podľa prísľubu operátorov mali byť do konca roka 202...

Čas na prihlásenie sa do súťaže Enviromesto sa kráti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 1. júla 2021 - Už len necelé tri týždne majú mestá na Slovensku možnosť prihlásiť sa do súťaže Enviromesto 2021. Zaregistrovať sa môžu elektronicky na adrese:  enviromesto@sazp.sk, uzávierka prihlášok je stanovená na 16. júla 2021.

Čerpanie dovolenky podľa Zákonníka práce

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava –  30. júna 2021 – Rezort práce informuje prostredníctvom svojej webovej stránke o možnostiach čerpania dovolenky.

Prázdniny a pandemická OČR: Kedy možno dávku naďalej poberať

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Aj počas letných školských prázdnin môžu v niektorých životných situáciách rodičia či iní poistenci dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné. Môže sa tak stať v prípade detí materských škôl, ktoré budú počas prázdnin príslušným o...

Inšpirujte sa projektami zlepšujúcimi kvalitu ovzdušia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 30. júna 2021 - Pri zlepšovaní kvality ovzdušia zohrávajú dôležitú úlohu regionálne aj miestne samosprávy.

Vo viacerých mestách sa pečatia technické zariadenia na prevádzkovanie hazardných hier

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 29 . júna 2021 – Úrad pre reguláciu hazardných hier podnikol akciu na dodržiavanie ustanovení zákona o hazardných hrách a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML zákon).

Spustenie webovej stránky národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie Zdroj: ÚVO

Keďže verejné obstarávanie je jednou z priorít reformy verejnej správy, úrad v rámci operačného programu Efektívna verejná správa vypracoval národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku.  

Návrh zákona na úpravu ochrany osobných údajov zosnulých osôb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 25. júna 2021 – Návrh zákona, ktorý by mal upraviť oblasť ochrany osobných údajov zosnulých osôb, poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.

Spolupráca pri modernizácii športovísk je nevyhnutná

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Košice – 27. júna 2021 – Spolupráca medzi samosprávami a Fondom na podporu športu je nevyhnutná. Po rokovaní správnej rady Fondu na podporu športu, ktoré re uskutočnilo v sobotu 26. júna to uviedol jej člen, predseda Združenia miest a obcí Slovens...

Starostovia a primátori začali so vzdelávaním MBA

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 26. júna 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska začiatkom jari vstúpilo do spolupráce, ktorej výsledkom je aktuálne začaté dvojsemestrálne štúdium so zameraním na oblasť samosprávy a štátnej administratívy ukončené medzinárodne uznáv...

Od 28. júna 27 zelených okresov podľa COVID AUTOMATu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 27. júna 2021 – Od pondelka 28. júna bude na Slovensku už 27 okresov v zelenej farbe (stupeň monitoring), 46 okresov bude žltých (I. stupeň ostražitosti) a šesť okresov v oranžovej farbe (II. stupeň ostražitosti).

Zvyšuje sa príspevok za opatrovanie v zariadeniach sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republi Zdroj: MPSVaR

Štát navyšuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) iniciovalo toto zvýšenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc iných. Rov...

Poznáme podporené žiadosti z programu Obnovme si svoj dom 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 28. júna 2021 - Ministerstvo kultúry prerozdelí 5 miliónov eur v podprograme „1.1 Obnova kultúrnych pamiatok“ programu „Obnovme si svoj dom“.

Komunálny Spravodajca k postupu miest a obcí pri projektoch na pozemkoch v správe SPF

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 28. júna 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálne vydanie Komunálneho Spravodajcu. 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre obce a VÚC na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb — webinár

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 25. júna 2021 - Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s agentúrou SARIO pozýva na webinár k téme 'Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb'.

Zmeny v súvislosti s chovom a držaním psov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 24. júna 2021 – Plénum v utorok schválilo návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.