Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2021

Doprajte obyvateľom dostupné doručovanie vďaka Z-BOXom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 12. júna 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska prednedávnom informovalo o spolupráci ZMOSu so spoločnosťou Zásielkovňa, vďaka ktorej môžete ponúknuť obyvateľom svojej obce oveľa dostupnejšiu alternatívu poštových služieb. Všetci dob...

Od 14. júna 6 zelených okresov a 2 červené podľa COVID AUTOMATu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 13. júna 2021 – Od pondelka 14. júna bude na Slovensku šesť okresov v zelenej farbe (stupeň monitoring), 49 okresov bude žltých (I. stupeň ostražitosti) a 19 okresov bude v oranžovej farbe (II. stupeň ostražitosti). V ružovej fáze (I....

3. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Jedinečné online podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci zo SR a z ČR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad na možnosti a limity zamestnávateľa pri nastavovaní a uplatňovaní procesnoprávnych p...

Blíži sa rokovanie Komory obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 10. júna 2021 – Predseda Komory obcí a starosta Štrby Michal Sýkora zvolal jej rokovanie k viacerým témam, ktoré sa výrazne dotýkajú života v obciach. Komora obcí zasadne v utorok 22. júna 2021 k viacerým témam.

SIEA vyhlásila VO na zabezpečenie mestského vodíkového autobusu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 10. jún 2021 - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pokračuje vo zvyšovaní povedomia verejnosti o využívaní vodíkových technológií v individuálnej aj hromadnej doprave. Predmetom vyhláseného verejného obstarávania je zabez...

Štát samosprávam neuhrádza všetky náklady spojené s výkonom prenesených kompetencií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 10. júna 2021 - Zadlženosť samospráv v ostatných rokoch stúpa. Výška hrubého dlhu miest a obcí dosahuje viac ako 1,5 mld. eur. Samosprávy si najviac požičiavajú na výstavbu bytov a financovanie opráv komunikácií, verejných budov či mo...

Komora miest s jasným programom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 10. júna 2021 – Predseda Komory miest a primátor mesta Šahy Štefan Gregor zvolal rokovanie rozšírenej Komory miest na utorok 22. júna 2021.

Vízia pre atraktívnejší vidiek - pozvánka na online prezentáciu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava- 10. júna 2021- Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizuje online prezentáciu spojenú s diskusiou s názvom Vízia pre atraktívnejší vidiek, v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a ...

Asistované sčítanie obyvateľov prebieha do 13. júna 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 11. júna 2021 – Asistované sčítanie na Slovensku končí už o pár dni, prebieha od 3. mája do 13. júna 2021.

Environmentálny fond – VZOR žiadosti o poskytnutie príspevku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 8. júna 2021 - Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 ...

Podpora investícií cez štátne eseročky vytvorila straty

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 8. júna 2021 - Národná kontrolná autorita preto odporučila parlamentu požiadať zodpovedné ministerstvo o predloženie komplexnej analýzy, ako aj Stratégie podpory významných investičných projektov zo štátneho, resp. verejného rozpočtu....

Hľadajú sa odborníci na zlepšeniu životného prostredia v mestách a obciach

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 8. júna 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR hľadá odborníkov na projekty venované zlepšeniu životného prostredia v mestách a obciach Slovenska.

V 496 obciach a mestách podporené bezplatné wifi zóny

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava –  7. júna 2021 - V rámci projektu „Wifi pre teba“ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo za uplynulý rok ďalších 110 žiadostí v objeme 1 300 000 eur.

Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev IROP - rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 7. júna 2021 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre IROP schválilo 5. verziu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP na rok 2021.

Usmernenie k aktivitám pred letnými prázdninami

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 5. júna 2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 3. júna 2021 usmernenie pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k nižšie uvedeným aktivitám...

Od 7. júna 2 zelené okresy a 3 červené podľa COVID AUTOMATu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 5. júna 2021 – Od pondelka 7. júna budú dva okresy už v zelenej farbe (stupeň monitoring), 39 okresov bude žltých (I. stupeň ostražitosti) a 29 okresov bude v oranžovej farbe (II. stupeň ostražitosti). V ružovej fáze (I. stupeň varova...

Premiér: So zástupcami samospráv sme sa dohodli na kvartálnych stretnutiach

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava 3. júna 2021  – Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa dohodol so zástupcami samospráv, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), Úniou miest Slovenska (ÚMS) a združením samosprávnych krajov SK8, na pravidelných kvartálnych stretnutiach. Predse...

DEŇ KOMUNÁLU v Zborove a Giraltovciach

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Giraltovce – 3. júna 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska v stredu a štvrtok pokračovalo v podujatí DEŇ KOMUNÁLU. Aj tieto rokovania v regiónoch kopírovali mnohé problémy, s ktorými sa stretávajú mestá a obce naprieč krajinou.

Dotácie na detské ihriská bez bariér

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 3. júna 2021 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje na svoje web stránke o plánovanom postavení nových ekologických detských ihrísk bez bariér.

Mapovanie detských dopravných ihrísk

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 4. júna 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti snahu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o oživenie detských dopravných ihrísk, ktoré by synergicky prepojili pohybové aktivity a dopravné povedomie ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.