Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2021

Nové pravidlá pre najmenej rozvinuté okresy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 28. mája 2021 - Podpora zaostávajúcich regiónov zo štátneho rozpočtu dostane nové pravidlá. Vláda SR dnes schválila návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú predložilo ministerstvo investícií, regionálneho roz...

Novela zákona proti byrokracii

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 27. mája 2021 –  Zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) ako aj noveliz...

Na Slovensku sa sčítalo už viac ako 5 miliónov obyvateľov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 26. mája 2021 - Štatistický úrad naďalej vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu a zúčastnili sa na asistovanom sčítaní. 

Výzva na podporu budovania environmentálnych centier

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 24. mája 2021 - Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 67. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu budovania environmentálnych centier za úč...

Vyhlásenie výzvy Predškoláci

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 25. mája 2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo bežné finančné prostriedky na rozvojový projekt „Predškoláci“. Prihlasovanie je možné do 31.5.2021.

M.MIHALDA: Vzťahy SAMOSPRÁV na dolných Kysuciach sú nadštandardné

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Konštatoval to v relácii SAMOSPRÁVA tu a teraz primátor Kysuckého Nového Mesta. Kysucké Nové Mesto 20. mája (TASR) – Mestá a obce na Kysuciach trápia predovšetkým problémy s dopravnou infraštruktúrou. Aj táto téma je silným impulzom pre ich nadšta...

Uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v MRK

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 21. mája 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje termín uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právny...

Na nové miesta v materských školách vyčlení rezort školstva 5 miliónov eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 20. mája 2021 - Ministerstvo školstva chce pomôcť rodičom aj samosprávam, a preto poskytne finančnú pomoc 5 miliónov eur na zabezpečenie miest pre päťročné deti, ktoré v septembri nastupujú do materských škôl. Cieľom je poskytnúť pred...

Majú byť prijímané 5-ročné deti do materských škôl na úkor detí mladších?

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 20. mája 2021 - Zmätočnosť informácií vo vzťahu k prijímaniu 5-ročných detí na povinné predprimárne vzdelávanie spôsobuje napätie medzi zákonnými zástupcami ale aj neistotu medzi jednotlivými samosprávami.

Ponuka Slovenskej Sporiteľne pre samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 20. mája 2021 - V Slovenskej sporiteľni si uvedomujeme, že aktuálna situácia spôsobená pandémiou COVID-19 je pre samosprávy ťažká. Vieme, že mestá a obce majú dôležitú úlohu pri reštarte ekonomiky a to najmä vďaka investíciám, ktoré t...

ZMOS s partnermi pomáha prevádzkam s letnými terasami

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 18. mája 2021 – Letné terasy predstavujú v tomto období aspoň nejaké podnikanie v gastro sgemente. Sme svedkami toho, že terasy sú preplnené, situácia stresuje ľudí, aj čašníkov. Chýba systém manažovania v záujme prevencie a ochrany z...

Návrh novely volebného zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 18. mája 2021 – Ministerstvo vnútra SR informovalo na svojej web stránke o návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva.

NKÚ: Riziká v štátnom rozpočte na rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 17. mája 2021 - Najvyšší kontrolný úrad pri schvaľovaní štátneho rozpočtu pre rok 2021 upozornil poslancov na riziká, ktoré sa prejavili už v priebehu prvého štvrťroka tohto roka. Okrem iného ide o vysoký počet rozpočtových opatrení v...

Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ v čase vyhlásenej krízovej situácie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

ZMOS požaduje od štátu, aby financoval objednané služby preneseného výkonu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 15. mája 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministrovi dopravy a výstavby požiadavku na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy. Štát namiesto toho, aby doplatil objednané ešte krátil objem peňazí. Mestá a obc...

Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 15. mája 2021 – Parlament schválil novelu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Oznamy k výzve na podporu budovania inžinierskych sieti v MRK

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 12. mája 2021 -  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy a o posune 2. hodnotiaceho kola na 26. mája 2021.

Súťaž „Ako eurofondy pomohli môjmu mestu?“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 12. mája 2021 - Úrad vlády SR štartuje súťaž Ako pomohli eurofondy môjmu mestu 2021. Uzávierka súťaže je 17. novembra 2021.

O titul Dedina roka 2021 zabojuje historicky najvyšší počet slovenských obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava -12. mája 2021 - Súťaž Dedina roka má za sebou viac ako dvadsaťročnú tradíciu. Aktuálny, 11. ročník, priniesol viacero organizačných noviniek, čo sa stretlo s mimoriadnym záujmom. O titul Dedina roka 2021 bude súťažiť historicky najviac...

Otázky k 32. výzve zameranej na triedený zber komunálnych odpadov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava  - 12. mája 2021 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnil často kladené otázky k 32. výzve zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, m...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.