Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2021

Na prihlásenie obcí do súťaže Dedina roka 2021 ostáva posledný mesiac

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 31. marca 2021 - Záujemcovia o prihlásenie do 11. ročníka národnej súťaže Dedina roka 2021 majú posledný mesiac na registráciu svojej obce. Podnet môže dať ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky (SR), samotný proces prihlásenia je už ...

Plán obnovy už v pripomienkovom konaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 8. marca 2021 - Ministerstvo financií SR dnes predložilo Plán obnovy a odolnosti SR do medzirezortného pripomienkového konania. Všetky pripomienkujúce subjekty vrátane verejnosti sa tak môžu vyjadriť k jednotlivým reformám a investíci...

Opatrenia v rámci núdzového stavu platné od 3. marca 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce

S účinnosťou od 3. marca 2021 vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 123 (zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 94/2021) obmedzila na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu občanov zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.0...

Prognóza vývoja DPFO

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 2. marca 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojom webovom sídle novú prognózu výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2021 pre miestnu územnú samosprávu. Podľa te...

Bilancia štátneho rozpočtu

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára 2021 schodok vo výške 1 179,3 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 310,8 mil. eur (-14,3 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní vyš...

Ako zachrániť obecné knižnice?

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 1. marca 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti podujatie zamerané na obecné knižnice.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.