Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2021

Dôležitá info k elektronickým schránkam

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 21. februára 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré zriadilo mnohým obciam ďalšie elektronické schránky typu „právnická osoba“. El...

Doložka o autorizácii listinného rovnopisu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. februára 2021 – Ústredný portál verejnej správy informuje, že od 17. februára 2021 bude na portáli slovensko.sk dostupná nová funkcia vytvorenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. Je určená pre orgány verejnej...

Mestá a obce v Akčnom pláne pre obehové hospodárstvo EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. februára 2021 – Európsky parlament schválil minulý týždeň nelegislatívny materiál Akčný plán pre obehové hospodárstvo EÚ, ktorý obsahuje aj kľúčové úlohy pre miestne samosprávy. Podpora krátkych miestnych hodnotových reťazcov, pod...

Programovanie fondov EÚ v regiónoch: skúsenosti mimovládnych neziskových organizácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR

V pondelok, 8. februára 2021 sme sa spojili so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií (MNO) v regionálnych Radách partnerstva za účelom výmeny informácií o príprave Integrovaných územných stratégií (IÚS) v krajoch. Na stretnutí sa zúčastn...

Pandemická OČR počas jarných prázdnin

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 12. februára 2021 - Nárok na pandemickú OČR počas jarných prázdnin majú rodičia škôlkarov a školákov iba pri uzavretí zariadenia.

Hazardné hry je lepšie regulovať a mať ich tak pod kontrolou

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre reguláciu hazardných hier

Bratislava, 11.2.2021 – Novembrová novela zákona o hazardných hrách umožnila slovenským mestám a obciam zakázať prevádzkovanie hazardných hier na svojom území bez potreby petície. Túto možnosť do dnešného dňa využilo už 15 z nich. Je však takýto z...

ZMOS vypracoval komentár k zmenám v Zákonníku práce

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 11. februára 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo komentár k novele Zákonníka práce.

Upustenie od uloženia pokuty k miestnym daniam

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10. februára 2021 – Upustenie od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam

Informácia o novele zákona o sociálnych službách - upravujúca IS SoS

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 3. február 2021 - Novelou zákona č. 352/2020 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ž...

Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 3. február 2021 - Úrad verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 3. februára 2021 zverejnil vo Vestníku vlády SR pod číslom 36 vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohroze...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.