Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2020

Usmernenie EÚ pre bezpečný návrat na pracovisko

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Pre Európsku komisiu je dôležité zaistiť, aby sa ľudia mohli vrátiť na pracovisko do bezpečného a zdravého prostredia. Preto dnes Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vydala usmernenie týkajúce sa postupného návra...

Vláda schválila návrh opatrení na boj s COVID-19 financovaných z eurofondov

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Vláda na utorkovom rokovaní schválila návrh opatrení na boj s pandémiou nového koronavírusu a na odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov, ktoré budú financované z operačných programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Vláda plánuje vytvoriť komplexný informačný systém o vodách

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Vláda SR plánuje vytvoriť komplexný informačný systém o vodách.

PVV prináša samosprávam i Bratislave viacero pozitívnych krokov, tvrdí magistrát

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Programové vyhlásenie vlády (PVV), ktoré v pondelok (20. 4.) do parlamentu predložil premiér Igor Matovič (OĽaNO), prináša samosprávam a špeciálne mestu Bratislava viacero pozitívnych krokov.

SAV o koronavíruse: S deťmi treba hovoriť o situácii s pandémiou

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

S deťmi treba hovoriť o situácii s novým koronavírusom.

Od pondelka platia nové pravidlá pri vstupe na územie SR

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Osoby, ktoré majú výnimku z povinnosti absolvovať po príchode zo zahraničia karanténu v zariadeniach určených štátom, majú od pondelka po novom povinnosť doložiť potvrdenie od lekára. Ide napríklad o tehotné ženy či osoby s obmedzenou schopnosťou ...

Správy OECD o vplyve COVID-19 na územie a mestá

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

OECD spracovala správu o územnom vplyve COVID-19: riadenie krízy na všetkých úrovniach verejnej správy a správu o politických opatreniach vybraných miest tak v Európe, ako aj vo svete.

Zmeny v sociálnej oblasti vyvolané Korona krízou

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 16. apríla 2020 - V súvislosti s Korona krízou boli v sociálnej oblasti prijaté viaceré legislatívne opatrenia, a to jednak v dotknutých dávkových schémach a jednak v príspevkovej povinnosti v širšom slova zmysle.

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo životného prostredia SR

Nový minister životného prostredia Ján Budaj apeluje na zodpovedné správanie sa aj v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Envirorezort je v úzkom kontakte s hlavným hygienikom, Úradom verejného zdravotníctva SR a v prípade potreby bude operatí...

Usmernenie EK k nakladaniu s komunálnym odpadom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Európska komisia zverejnila (14.4.2020) na podporu členských krajín usmernenia k nakladaniu a hospodáreniu s odpadom počas pandémie ochorenia COVID-19.

ZMOS bude skúmať elektronickú komunikáciu v samosprávach

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) začína ďalší prieskum smerovaný medzi primátorov a starostov.

Vplyv opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR na zamestnancov škôl a školských zariadení po 4.4.2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Informácia o spresnení opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR na zamestnancov škôl a školských zariadení so zohľadnením novelizácie Zákonníka práce zo 4. 4. 2020.

SŠHR v čase pandémie obstará zásoby podľa požiadaviek krízového riadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR v rámci mimoriadnych opatrení počas pandémie COVID-19 zabezpečí obstaranie potrebných komodít pohotovostných zásob podľa požiadaviek orgánov krízového riadenia a podľa naskladnených zásob.

Regionálne školstvo potrebuje rýchle zmeny a pomoc, tvrdí B. Tréger

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Regionálne školstvo potrebuje rýchle zmeny a pomoc, tvrdí predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger. Zároveň žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) o urýchlené rokovanie. Navrhovanými tém...

SAV o koronavíruse: Ako komunikovať normy, aby ich ľudia dodržiavali

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Miera rešpektovania pravidiel spojených s obmedzením pohybu a dodržiavaním sociálnej vzdialenosti sa líši od krajiny ku krajine.

Mestám chýbajú dokumenty o vplyve dotácií na rozvoj komunity

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Dotácie, ktoré poskytujú samosprávy na svoj rozvoj a zvýšenie kvality života obyvateľov, išli prevažne do oblasti športu, menej do sociálnych služieb či kultúry.

Človek s podozrením na COVID-19 by mal zavolať lekárovi a izolovať sa

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Človek, ktorý sa nakazí novým koronavírusom, by mal zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho lekára.

Informácia o zmenách v zákone o obecnom zriadení

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 8. apríla 2020 - Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 7. apríla vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Kto a ako si bude môcť odložiť splátky sociálneho poistného za marec?

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa SR

Zamestnávateľom a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, umožní novela zákona o sociálnom poistení odklad splatnosti sociálnych odvodov.

Postup orgánov verejnej správy pri výkone finančnej kontroly

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií SR zverejňuje informáciu o Metodickom odporúčaní sekcie auditu a kontroly MF SR. Odporúčanie je zverejnené vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu, ako majú orgány verejnej správy postupovať pri výk...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.