Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2020

Ukončenie OČR počas korona-krízy netreba hlásiť Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa SR

Sociálna poisťovňa uvádza, že ak chce rodič kedykoľvek počas súčasného obdobia uzatvorenia školských a predškolských zariadení ukončiť poberanie dávky ošetrovné a ísť napr. znova do práce, nemusí o tom špeciálne informovať Sociálnou poisťovňu.

SAV o koronavíruse: Techniky zvládania stresu počas globálnej pandémie

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Každý reaguje na stresujúce situácie odlišne. V čase celosvetovej pandémie nového koronavírusu sme sa ocitli v situácii, ktorú väčšina z nás ešte nezažila, a teda ju môžeme vnímať ako čosi, čo nemáme pod kontrolou.

Deti i rodičia môžu momentálne prežívať širokú škálu pocitov

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Deti aj ich rodičia môžu v aktuálnej situácii prežívať širokú škálu pocitov – úzkosť, strach, hnev, ale aj bezmocnosť.

Pediatri v zmysle novely zákona uplatňujú „pandemické ošetrovné“

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 27. marca 2020 zaviedla tzv. „pandemické ošetrovné“.

Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Európska komisia v posledných týždňoch promptne zareagovala na mimoriadnu situáciu mnohými iniciatívami a opatrenia ako napríklad vytvorením finančných stimulov a zavedením oficiálnych virtuálnych stretnutí, ktoré urýchlili prijímanie nevyhnutných...

Vybrané aspekty pracovnoprávnych vzťahov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska sa v nadväznosti na aktuálnu situáciu v tomto období venuje problematike pracovnoprávnych vzťahov. Z tohto dôvodu sme psracovali prvú časť informácií venovanú vybraným aspektom pracovnoprávnych vzťahov.

Implementácia projektov a COVID-19

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo prehľad zdrojov s odporúčaniami  v súvislosti s koronavírusom, ktoré boli zverejnenené riadiacimi orgánmi a spoločnými technickými sekretariátmi jednotlivých operačných programov.

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej vody

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Úrad verejného zdravotníctva SR

§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmeny v dávkach ošetrovné a nemocenské účinné od 27. 3. 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa SR

Počas víkendu Sociálna poisťovňa pripraví pre verejnosť úpravu formulárov/žiadostí a ďalšie informácie, ktoré po schválenej novele zákona umožnia čerpať dávku ošetrovné a nemocenské rozšírenému okruhu poistencov. Tieto formuláre zverejní na svojej...

ZMOS zrušil svoj májový snem, rokovanie presúva na jeseň

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) ruší pre aktuálnu situáciu okolo šírenia nového koronavírusu svoj májový snem. Rokovanie sa presúva ne jeseň. Rozhodli o tom tento týždeň členovia Rady ZMOS hlasovaním formou per rollam. TASR o tom informova...

Prvá sociálna pomoc v čase pandémie

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

MPSVR SR reaguje na mimoriadnu situáciu radom opatrení, ktoré dnes schválila vláda SR. Ide o zmeny v ošetrovnom, nemocenskom v karanténe, o príspevok na mzdy zamestnancov, ako aj príspevok na minimálne odvody a ušlý príjem pre živnostníkov. Zmeny ...

Schválila zmeny pri ošetrovnom, nemocenskom aj pomoc zamestnávateľom

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Na Slovensku sa má zaviesť pandemické ošetrovné (OČR) a vyplatenie nemocenského má byť možné už od prvého dňa karantény z dôvodu nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.

Radíme: Ľudia s podozrením na koronavírus musia byť v izolácii

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Človek s podozrením na nákazu novým koronavírusom musí byť v domácej izolácii, nesmie nikam cestovať a mal by obmedziť kontakty s inými ľuďmi. Rovnako nenavštevovať kultúrne, spoločenské, športové alebo iné hromadné podujatia, neprijímať a nechodi...

Rúška sú od stredy povinnosťou, v nedeľu budú predajne zatvorené

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: TASR

Na verejnosti je zakázané pohybovať sa bez prekrytia nosa a úst. Pozastavuje sa činnosť zariadení sociálnych služieb s ambulantnou formou a denných stacionárov. Predajne budú v nedeľu zatvorené, nariadený majú sanitárny deň. Vyplýva to z opatrení ...

Závery z rokovania vlády SR a zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

COVID-19 SMART

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Pomôžme seniorom, znevýhodneným skupinám a potlačme šírenie paniky

Ako vybaviť ošetrovné pre osoby starajúce sa o zdravotne postihnutých

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že poistenci, ktorí sa starajú o zdravotne postihnutých vo veku dovŕšených 11 a viac rokov, majú v súčasnej mimoriadnej situácii nárok na dávku ošetrovné iba na 10 dní. Môžu si ju však novou žiadosťou opakovane predl...

Postupy lekárov pri PN a OČR v súvislosti s COVID-19

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa SR

Upozorňujeme lekárov a klientov, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú vo veci potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti a potreby osobného a celodenného ošetrovania a osobnej a celodennej starostlivosti v súvislosti s ochorením COVID...

Preukaz o trvaní PN pri „koronových“ PN posiela lekár, pacient nemá žiadne povinnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa SR

V súvislosti s veľkým množstvom lekármi vystavených dočasných PN a vyplácaných dávok nemocenské, ktoré súvisia s koronavírusom, začína byť aktuálna otázka Preukazu o trvaní PN (tzv. lístku na peniaze).

Postup pri vyberaní príspevkov v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je spôsobené  šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19, sa  prerušuje vyučovanie na školách a v školských zariadeniach v období od 16. ma...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.