Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2019

Zmena zákona o minimálnej mzde od 1. januára 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Martina Poliačiková, RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Dňa 16. októbra 2019 bol v Národnej rade SR schválený poslanecký návrh na zmenu zákona o minimálnej mzde, ktorá predstavuje nový postup pri každoročnom určovaní minimálnej mzdy. Schválená novela bola dňa 18.11.2019 publikovaná v Zbierke zákonov ak...

Nekonečný príbeh novelizácie Zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ján Azud, RUŽIČKA AND PARTNERS, s. r. o.

Minulý rok bola prijatá veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zásadným spôsobom dotkla najmä úpravy revíznych postupov. Ide o mimoriadne dôležitú oblasť právnej úpravy verejného obstarávania, ktorá im...

Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska od 1. januára 2020

Kategória: Novely zákonov Autor/i: noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 371/2019 Z.z. v čiastke 127/2019.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2020

Kategória: Novely zákonov Autor/i: noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 368/2019 Z.z. v čiastke 127/2019 a jeho cieľom je prebrať do zákona o dani z pridanej hodnoty smernicu Rady (EÚ) 2018/1910 zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a ...

Novela daňového poriadku od 1. januára 2020

Kategória: Novely zákonov Autor/i: noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 369/2019 Z.z. v čiastke 127/2019 a primárnym cieľom predkladaného návrhu je zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov a zefektívnenie niektorých ustanovení zákona. Ustanovenie o zastupovaní sa navrhu...

Novela zákona o kontrole v štátnej správe od 1. januára 2020

Kategória: Novely zákonov Autor/i: noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 373/2019 Z.z. v čiastke 127/2019.

Schválené a pripravované zmeny z oblasti pracovného práva

Kategória: Novely zákonov Autor/i: Mgr. Martina Poliačiková, RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Aj napriek tomu, že v médiách zaznela informácia, že Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR už v tomto volebnom období nebude meniť Zákonník práce, v legislatívnom procese je aktuálne viacero návrhov zmien zákonov alebo iných právnych pred...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.