Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2019

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2020

Kategória: Novely zákonov Autor/i: noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 316/2019 Z. z. v čiastke 111/2019 a jeho cieľom je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane tak, aby sa zvýšili čisté mzdy pracujúcich.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty účinná od 1. januára 2020

Kategória: Novely zákonov Autor/i: noveaspi.sk

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 317/2019 Z. z. v čiastke 111/2019 a cieľom novely je zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na úroveň 10 % na noviny, časopisy a periodiká.

Zákon o Fonde na podporu športu

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 310/2019 Z.z. v čiastke 110/2019 a účinnosť nadobúda 15.10.2019.

Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Kategória: Aktuality Autor/i: Redakcia Wolters Kluwer SR

Dňa 9. októbra 2019 bola vyhlásená novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.