Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zastupovanie starostu počas jeho práceneschopnosti

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa

Je nevyhnutné, aby zastupovanie starostu obce, ktorý je práceneschopný, vykonával zástupca starostu na plný úväzok, to znamená aj s uvoľnením zo svojho pôvodného zamestnania?

Predovšetkým bude užitočné vysvetliť si, že zástupca starostu môže vykonávať túto funkciu dvoma spôsobmi:
-
ako
dlhodobo uvoľnený
zo zamestnania,
-
alebo ako zástupca starostu, ktorý
nie je dlhodobo uvoľnený
zo zamestnania.
Právne postavenie zástupcu starostu a z toho vyplývajúce nároky upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení").
Zákon o obecnom zriadení - výňatok
§ 25
(7) Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu; 18ab) jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu. 10aa) Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa pov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály