Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Formulovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtovania

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Rubrika: Hospodárenie

Určenie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtovania zreteľnejšie vyjadruje vzťah medzi zámermi vedenia mesta/obce, strategickými dokumentmi obce a schválenými výdavkami v rozpočte na daný rok. Programové štruktúry by mali preto obsahovať zámery, ciele a merateľné ukazovatele, ktoré sú dôležité z hľadiska ich prepojenia na strategické koncepcie a zámery vedenia obce, ako aj správcov jednotlivých kapitol/programov rozpočtu, ktorí sú vykonávateľmi týchto zámerov. Zámery a ciele vyjadrujú očakávané dôsledky, výstupy a výsledky, pričom merateľné ukazovatele signalizujú, aký sa dosiahol pokrok v plnení stanovených zámerov, cieľov a do akej miery sa tieto zámery a ciele dosiahli.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály