Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Rozhodovanie obce v rámci autoremedúry

Podanie odvolania v daňovom konaní je podstatná právna skutočnosť, ktorá spôsobuje začatie odvolacieho konania, prostredníctvom ktorého sa môže odvolávajúci sa daňový subjekt domáhať preskúmania prvostupňového rozhodnutia správcu dane vydaného v daňovom konaní. Tým sa zároveň odkladá právoplatnosť a vykonateľnosť takéhoto rozhodnutia. V rámci daňového konania pri určitých daniach, napríklad pri dani z nehnuteľností, je správcom dane obec. Pokiaľ správu dane vykonáva obec, tak je nevyhnutné, aby preskúmala, či podané odvolanie spĺňa všetky náležitosti z formálnej a aj z obsahovej stránky a taktiež, aby bol dodržaný postup správcu dane pri podaní odvolania v daňovom konaní, keďže daňový subjekt podáva odvolanie tomu správcovi dane, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Pritom obec môže o podanom odvolaní proti vlastnému rozhodnutiu rozhodnúť v rámci autoremedúry len a výlučne vtedy, keď podanému odvolaniu vyhovie v celom rozsahu.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.