Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Iveta Matlovičová

Počet článkov autora: 4


Povinnosť platenia odchodného

Zamestnanec sa chystá do predčasného starobného dôchodku a žiada o ukončenie pracovného pomeru dohodou so súčasným vyplatením odchodného. Zatiaľ však nespĺňa podmienky na predčasný dôchodok, chýbajúce obdobie chce riešiť evidenciou na úrade práce....

Predĺženie zmluvy na dobu určitú

Po odchode zamestnankyne na materskú dovolenku sme vzali na administratívne práce inú pracovníčku, ktorá má dohodnutú zmluvu na dobu určitú – jeden rok do 31. 12. 2022. Môžeme jej teraz predĺžiť zmluvu na dva roky (s uvedením, že ide o zastupovani...

Nároky starostu v súvislosti s dovolenkou a odstupným

Príspevok rozoberá pracovnoprávne záležitosti starostov obcí (primátorov miest), t. j. nároky súvisiace s dovolenkou a odstupným, ako aj registračné povinnosti voči zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni. Právne postavenie a platové pomery sta...

Valorizácia platov vo verejnej správe k 1. júlu 2022

Koncom roka 2021 bola prezentovaná trojpercentná valorizácia platov zamestnancov vo verejnej správe a jednorazová odmena 350 eur. Sme príspevková organizácia mesta – na základe akej legislatívnej úpravy môžeme uvedené zrealizovať? 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.