Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Základná finančná kontrola v rámci obehu dokladov

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa zaoberá praktickými otázkami z oblasti obehu účtovných dokladov v rámci overovania finančných operácií a ich častí základnou finančnou kontrolou. Odpovede na predmetné otázky sú vypracované v zmysle aktuálneho zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o finančnej kontrole a audite). Otázky sa venujú najmä náležitostiam základnej finančnej kontroly, obehu dokladov i správnosti overovania finančných operácií alebo ich častí.

Otázka č. 1:

Ak by zamestnanec alebo vedúci počas svojej dovolenky odbehol do práce, môže podpísať finančnú kontrolu?

Áno, základnú finančnú kontrolu možno vykonať aj počas dovolenky, resp. home office.

Otázka č. 2:

Ak zamestnanec uvedie vo vyjadrení „je – nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie“, je to v poriadku a v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite?

Relevantné vyjadrenie v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 a 3 zákona o finančnej kontrole a audite má byť uvedené v znení „je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie“. Uvádza sa najmä pri potrebe vymáhania zásob alebo zábezpek, alebo preddavkov od zamestnancov alebo dodávateľov, či dotácií a vrátení.

Otázka č. 3:

Keď využíva zamestnanec služobné vozidlo, žiadanka sa overí základnou finančnou kontrolou. Možno za ten deň overiť všetky vystavené žiadanky naraz?

Áno, základná finančná kontrola sa môže vykonať aj hromadne, ak je splnená podmienka časovej a obsahovej stránky finančnej operácie, a v prípade ich vystavenia v jeden deň ich možno overiť naraz základnou finančnou kontrolou.

Otázka č. 4:

Môže sa pečiatka so základnou finančnou kontrolou  uvádzať aj na samostatný doklad?

Zodpovedný zames

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie N

Publikované:

Na akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Vyhotovenie stavebného povolenia spoločným obecným úradom N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Zamestnanec obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, ale nebola stavebným úradom, vyhotovil stavebné povolenie, ktoré podpísal starosta obce, v ktorej sídli spoločný obecný úrad. Konal spoločný obecný úrad a starosta obce v súlade s platným právom?

Lehota na vykonanie rozpisu rozpočtu N

Publikované:

V akej lehote obec musí vykonať rozpis rozpočtu?

Predvolanie svedka obcou N

Publikované:

Obec potrebovala zabezpečiť osobnú účasť svedka na správnom konaní, a preto ho predvolala. Predvolanie svedkovi zaslala s doručenkou do vlastných rúk. Uvedené predvolanie si svedok neprevzal a písomnosť sa vrátila obci ako nedoručená. Obec preto považovala predvolanie za riadne doručené a podala Policajnému zboru žiadosť o predvedenie osoby. Konala obec v súlade s platným právom?

Zmena zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. augusta 2024 N

Publikované:

Národná rada SR schválila dňa 19.06.2024 novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny v doterajšom fungovaní verejných nákupov na Slovensku.