Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Mária Brániková

Počet článkov autora: 4


Tlačivo daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2022

Tlačivo daňového priznania je jednotné pre všetky právnické osoby v Slovenskej republike. Pre daňovníkov vo verejnej správe a v územnej samospráve je veľa špecifických postupov pri zdaňovaní príjmov, ktoré vychádzajú z charakteru činnosti, právnej...

Tlačivo daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2021

Tlačivo daňového priznania je jednotné pre všetky právnické osoby v Slovenskej republike. Pre daňovníkov vo verejnej správe a v územnej samospráve je veľa špecifických postupov pri zdaňovaní príjmov, ktoré vychádzajú z charakteru činnosti, právnej...

Daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2021

Blíži sa termín účtovnej závierky subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2021. Hoci samotný termín daňového priznania má ešte svoj čas, do účtovníctva je potrebné zaúčtovať účtovný prípad, ktorým je splatná daň. V prípade, že daňová...

Zdaňovanie príjmov v miestnej samospráve – špecifické problémy

Príspevok je určený účtovným jednotkám (ÚJ) miestnej samosprávy, ktorými sú obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie (RO) a príspevkové organizácie (PO). V zásade ide o ÚJ nezriadené na podnikanie, pre ktoré platia osobitosti zdaňovania príj...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály