Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové vydanie časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 02/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Redakcia časopisu

Februárové číslo časopisu prináša veľký počet odborných príspevkov, ktoré pomôžu pri každodennej praxi riešiť problémy.

Vo februárovom čísle časopisu sme zavŕšili minisériu článkov venovanú zostaveniu individuálnej účtovnej závierky, a to konkrétne prehľadom informácií, ktoré majú obsahovať Poznámky ako súčasť účtovnej závierky. V súvislosti s individuálnou účtovnou závierku upozorňujeme aj na to, že štatutárny audí­tor sa vyjadruje aj ku skutočnostiam uvedeným v rozpočtových pravidlách a aj na daňové povinnosti samosprávy.
So začiatkom roka je v oblasti rozpočtovníctva nutné realizovať rozpis schváleného rozpočtu. Počas realizácie rozpočtu však môžu nastať skutočnosti vyžadujúce si úpravu prvotne schváleného rozpočtu. Keďže zmena rozpočtu je v súčasnosti aktuálna téma z dôvodu potreby navyšovania bežných aj kapitálových výdavkov spôsobených rastom cien tovarov a služieb, najmä energií a stavebných materiálov, prinášame príspevok, ktorý opisuje postup, ako ­pristupovať k vykonávaniu zmien rozpočtu.
V rubrike "Naša poradňa" venujeme značnú pozornosť odpovediam na vaše otázky, ktoré boli spracované naším odborným autorským kolektívom.
 
Želáme Vám príjemné čítanie.
 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.