Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Uzatváranie rámcových dohôd na opakované dodanie tovaru

Publikované: Autor/i: JUDr. Marek Griga

Pripravujem rámcové dohody na opakované dodanie tovaru. Máme svojich dodávateľov a opakované plnenie počas roka nepresahovalo limit 10 000 eur. Som povinná túto dohodu uzatvárať podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ak v záverečných ustanoveniach bude uvedené: Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu 9 999,00 € bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Novelou zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31. marca 2022 sa zvýšili limity  vo verejnom obstarávaní, ktorým k rozšíreniu okruhu zákaziek, ktoré pod zákon o verejnom obstarávaní nespadajú. Finančný limit pre tzv. zákazky malého rozsahu bol zvýšený z 5 000 eur na 10 000 eur. Uvedené limity sú aktuálne aj v zmysle aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní.

Poukazujeme v tejto súvislosti na nasledovné ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní:

§ 1 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní:

"Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok."

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.