Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Úrazový príplatok pre COVID-19

Publikované: Autor/i: Sociálna poisťovňa

Kto má nárok?

Nárok na úrazový príplatok z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19 majú:

  1. Zamestnanci, ktorí sú uznaní počas krízovej situácie za dočasne práceneschopných z dôvodu ochorenia COVID-19 a ktorým zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie COVID-19 im vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom.
  2. Fyzická osoba (osoby uvedená v § 17 ods. 2 zákona pozri nižšie), ak je počas krízovej situácie uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19, ktoré vzniklo pri výkone činnosti uvedenej v § 17 ods. 2 zákona, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť tejto činnosti.

Aké sú podmienky vzniku nároku?

K vzniku nároku na úrazový príplatok je potrebné splnenie nasledovných podmienok súčasne:

  1. Zamestnanec alebo fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 má nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 iba vtedy, ak je dočasne práceneschopná z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID-19.
    Z toho vyplýva, že na vznik nároku na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 je potrebné, aby bolo toto ochorenie klinicky (testom) potvrdené. Vznik karanténneho opatrenia (karantény) bez následného potvrdenia výskytu ochorenia COVID-19 nie je postačujúce na vznik nároku.
  2. Zamestnávateľ zamestnanca, ktorému vzniklo ochorenie COVID-19 alebo právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona vykonávala činnosť, musí na príslušnom tlačive (Oznámenie poistnej udalosti COVID-19) potvrdiť, že k nákaze došlo pri pracovných činnostiach, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom.
    Bez tohto potvrdenia nemôže byť úrazový príplatok z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19 priznaný.

Za aké obdobie patrí osobe s ochorením COVID-19 úrazový príplatok?

Po splnení podmienok nároku patrí zamestnancovi alebo fyzickej osobe (uvedenej v § 17 ods. 2 zákona) úrazový príplatok za obdobie, počas ktorého bol dočasne prác

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Publikované:

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.2022 do Michaloviec. Cestovné hradí nezisková organizácia. Ako má postupovať zamestnávateľ pri uvoľnení  zamestnanca za účelom humanitárnej pomoci. Prináležia zamestnancovi diéty za celý pobyt alebo len na 2 pracovné dni? Má nárok na náhradu mzdy?

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 N

Publikované:

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7:00 do 20:00 hod

Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 101/2022 Z. z. v čiastke 35

Nariadenie o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 100/2022 Z. z. v čiastke 34

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 92/2022 Z. z. v čiastke 33