Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Spojené voľby a voliči v izolácii alebo karanténe pre Covid-19

Publikované: Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V spojených voľbách do orgánov územnej samosprávy je možné hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky a do špeciálnej volebnej schránky.

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa konajú v jeden deň - v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 hod.

Hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky
Voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky. Pripomíname, že požiadať o špeciálny spôsob hlasovania možno najneskôr do piatku 28. októbra do 12:00 hod.

Volič podáva žiadosť zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách obce. Telefonický kontakt nájdu voliči na úradnej tabuli obce a na webovom sídle, ak ho má obec zriadené.

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného práva.

Hlasovať môže len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu. Volič môže teda požiadať o prenosnú volebnú schránku telefonicky alebo prostredníctvom rodinného príslušníka prípadne inej osoby (napríklad suseda) aj priamo v deň volieb.  

Odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení pre voličov a členov volebných komisií vrátane špeciálnych volebných komisií nájdete TU.

Podrobnejšie informácie k voľbám nájdete TU.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR; ZMOSBezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Publikované:

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.2022 do Michaloviec. Cestovné hradí nezisková organizácia. Ako má postupovať zamestnávateľ pri uvoľnení  zamestnanca za účelom humanitárnej pomoci. Prináležia zamestnancovi diéty za celý pobyt alebo len na 2 pracovné dni? Má nárok na náhradu mzdy?

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 N

Publikované:

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7:00 do 20:00 hod

Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 101/2022 Z. z. v čiastke 35

Nariadenie o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 100/2022 Z. z. v čiastke 34

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 92/2022 Z. z. v čiastke 33