Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Špeciálny spôsob hlasovania v komunálnych voľbách

Publikované: Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Členovia vlády na svojom utorkovom rokovaní schválili Návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákonom č. 512/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa do volebného zákona doplnila možnosť ustanoviť v čase pandémie a v príčinnej súvislosti s ňou osobitným zákonom podmienky, za ktorých sa prekážka práva voliť na voličov, ktorým bolo zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, nebude vzťahovať.

Zámerom bola reakcia na pandémiu ochorenia COVID-19 s cieľom, aby voliči, ktorí by sa za bežných okolností z dôvodu nariadených karanténnych opatrení nemohli zúčastniť volieb, mohli uplatniť svoje aktívne volebné právo a hlasovať.

Predmetom úpravy predkladaného návrhu zákona je:

  • komplexný proces špeciálneho spôsobu hlasovania vo všetkých jeho štádiách, najmä podmienok uplatnenia špeciálneho spôsobu hlasovania,
  • kreovanie špeciálnych volebných komisií,
  • vytváranie špeciálnych zoznamov oprávnených voličov na základe žiadosti,
  • priebeh špeciálneho spôsobu hlasovania, ktoré budú zabezpečovať vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie v mieste nahláseného pobytu oprávneného voliča,
  • ako aj materiálne, personálne zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania,
  • odmeňovanie osôb aktívne participujúcich na príprave a vykonaní tohto hlasovania.

 

Bližšie informácie nájdete TU.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Publikované:

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.2022 do Michaloviec. Cestovné hradí nezisková organizácia. Ako má postupovať zamestnávateľ pri uvoľnení  zamestnanca za účelom humanitárnej pomoci. Prináležia zamestnancovi diéty za celý pobyt alebo len na 2 pracovné dni? Má nárok na náhradu mzdy?

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 N

Publikované:

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7:00 do 20:00 hod

Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 101/2022 Z. z. v čiastke 35

Nariadenie o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 100/2022 Z. z. v čiastke 34

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 92/2022 Z. z. v čiastke 33