Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Odvolanie zamestnanca z dovolenky

Publikované: Autor/i: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Zákonník práce v § 112 ods. 1 upravuje otázku odvolania zamestnanca z dovolenky, avšak len veľmi okrajovo (úhrada nákladov). Táto právna úprava je v zákone desiatky rokov. Aké sú podmienky pre jej použitie? V akých prípadoch môže zamestnávateľ zamestnanca odvolať z dovolenky a o aké náklady musí ísť (napr. úhrada benzínu)?

Stanovisko:

Právna úprava v Zákonníku práce je nasledovná:

§ 112 ods. 1

 „Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky.“

Bez ohľadu na to, že Zákonník práce upravuje  odvolanie z dovolenky (ale len náklady, ktoré zamestnancovi vznikli), možno sa domnievať, že je právne problematické, aby zamestnávateľ kontaktoval zamestnanca počas dovolenky a dal mu pokyn na to, aby sa vrátil do práce. Napríklad zamestnanec je v Chorvátsku a zamestnávateľ mu v piatok zavolá, aby sa v pondelok hlásil v práci.

Všeobecná možnosť odvolania z dovolenky

Zákonník práce rieši len otázku nákladov spojených z odvolaním z dovolenky, ale nerieši otázku odvolania z dovolenky ako takej. Zákonník práce neuvádza, či ide o jednostranný úkon alebo dohoda. Dobová literatúra zo socializmu uvádzala, že išlo o jednostranný úkon zamestnávateľa.

Možno sa však domnievať, že vzhľadom na to, že doba pokročila (napr. už len fakt, že zamestnanci trávia často dovolenku v zahraničí) vedie k záveru, že využiteľnosť je len v prípade, ak sa táto možnosť vopred dohodla, t. j. zamestnanec predvída, že bude kontaktovaný, je pripravený na kontakt a vie a chce sa vrátiť z dovolenky. Uvedené sa týka právnej úpravy v Zákonníku práce, pretože úprava napr. pri policajtoch je mierne odlišná.

Buď je teda taká situácia predvídaná, a teda zamestnanec počíta s tým, že môže byť odvolaný (napr. lekár kvôli operácii alebo v prípade dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom, že zamestnanec môže ísť na dovolenku, ale v prípade nevyhnutnosti sa vráti – zákon potom rieši náklady), alebo to ustanovuje osobitný predpis, napr. v prípade policajta, kde to ustanovuje zákon. V ostatných prípadoch sa to javí byť vylúčené.

Dôvody pre odvolanie zamestnanca z dovolenky

Ak by sa aj uznala jednostranná možnosť zamestnávateľa odvolať zamestnanca z dovolenky alebo dohoda so zamestnanco

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Publikované:

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.2022 do Michaloviec. Cestovné hradí nezisková organizácia. Ako má postupovať zamestnávateľ pri uvoľnení  zamestnanca za účelom humanitárnej pomoci. Prináležia zamestnancovi diéty za celý pobyt alebo len na 2 pracovné dni? Má nárok na náhradu mzdy?

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 N

Publikované:

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7:00 do 20:00 hod

Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 101/2022 Z. z. v čiastke 35

Nariadenie o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 100/2022 Z. z. v čiastke 34

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 92/2022 Z. z. v čiastke 33