Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Je na mieste pravidelne hodnotiť svoje životné priority?

Publikované: Autor/i: Ing. Laurencia Jančurová

Žiadny zodpovedný zamestnávateľ, zamestnanec či bezpečnostný technik nepochybuje o význame hodnotenia rizík na pracoviskách. Posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov, patrí medzi všeobecné povinnosti, ktoré je zamestnávateľ povinný uplatňovať v zmysle zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon o BOZP"). Jeho hlavným cieľom je ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov, čím sa podieľa na minimalizovaní možného poškodenia zdravia zamestnancov alebo životného prostredia zavineného pracovnou činnosťou. Zároveň pomáha zamestnávateľovi udržať konkurencieschopnosť a zaručiť efektívny výkon podnikania.

O význame hodnotenia rizík v praxi, ako aj o metódach, ktoré možno pri hodnotení rizík na pracovisku použiť, sa písalo na stránkach časopisu už viackrát a mnoho užitočných informácií o tejto problematike uvádzajú aj webové stránky, ktoré sú odbornej verejnosti známe. Keďže táto povinnosť nie je v slovenskej legislatíve žiadnou novinkou, drvivá väčšina zamestnávateľov si túto povinnosť plní, pričom jej kvalita a úroveň je pravidelne kontrolovaná orgánmi inšpekcie práce. V zmysle zákona o BOZP majú zamestnanci právo aktívne sa podieľať na pravidelnom posudzovaní rizík pri práci. Či tomu tak je aj v praxi, kontrolujú inšpektori práce, aj zástupcovia odborových organizácií.
 
Väčšina ľudí v produktívnom veku trávi na pracovisku podstatnú časť pracovného dňa, mnoho ráz aj mimo pracovnej doby. Hodnotenie rizík na pracovisku a prijaté opatrenia často nekorešpondujú s tým, ako si chránime svoje zdravie mimo pracoviska. V opačnom prípade by bolo menej zanedbaných preventívnych prehliadok a zbytočných ochorení, nehôd na cestách a iných nežiaducich situácií. Pravdou ostáva, že vo s
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Čo všetko má mať zriaďovateľ na webovom sídle? N

Publikované:

Príspevok sa venuje transparentnosti subjektu územnej samosprávy. Jeho cieľom je objasniť, čo má mať na webovom sídle (t. j. internetovej stránke) povinne zverejnené a čo musí byť súčasťou zverejňovaných údajov.