Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Daň za užívanie verejného priestranstva


Na základe čoho je možné vyberať poplatky a úhrady za "služby" v obci

Cieľom tohto príspevku je uviesť, aké poplatky, prípadne príjmy "za služby" obce prijímajú a ako ich môžu stanoviť.

Daň za užívanie verejného priestranstva pri ambulantnom predaji

V prípade uskutočnenia ambulant­ného predaja obec vyrubuje daň za užívanie verejného priestranstva. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestny...

Vplyv turizmu na výber miestnych daní v obci Podhájska

Podhájska je významnou kúpeľnou obcou, ktorá patrí do Novozámockého okresu a do Nitrianskeho samosprávneho kraja s počtom 1 043 obyvateľov. V obci Podhájska sa nachádza významný liečivý termálny prameň, pochádzajúci ešte z treťohorného žriedla, kt...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály