Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Miestny poplatok za rozvoj - oznamovacia povinnosť

Zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnom poplatku za rozvoj") v § 4 ods. 1 upravuje vznik poplatkovej povinnosti pri ohlasovaní doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.
V ustanovení § 4 ods. 3 zákona o miestnom poplatku za rozvoj je upravená oznamovacia povinnosť na základe výzvy správcu poplatku, pričom vyzvaný poplatník oznamuje obci výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v štruktúre podľa prílohy k zákonu. Deklaráciu správnosti údajov oznámených poplatníkom potvrdzuje projektant stavby.
Ustanovením § 4 ods. 4 zákona o miestnom poplatku za rozvoj sa určuje ďalší postup obce voči poplatníkovi, ktorý nesplní povinnosť podľa odseku 3 tak, že správca poplatku zašle poplatníkovi písomnú výzvu s primeranou lehotou. Ak poplatník ani na základe písomnej výzvy nepredloží požadované údaje o podlahovej ploche nadzemnej časti rea­lizovanej stavby potvrdené projektantom, obec zistí základ poplatku a určí poplatok podľa pomôcok.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály