Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Počet článkov autora: 1


Kompetencie obcí a okresných úradov pri nakladaní s nezákonne umiestneným odpadom

Príspevok sa zaoberá zákonnými požiadavkami na postup obce (mesta) a okresného úradu v prípade zistenia nezákonne umiestneného odpadu. V článku sa tiež uvádza, akým spôsobom sa zisťuje osoba zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu, ako sa postu...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.