Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Bc. Judita Mereššová

Počet článkov autora: 3


Povinnosti obce k mladému dospelému

Znevýhodnenej osobe, ktorou je plnoleté dieťa, ktoré dovŕšilo 26 rokov, poberá dôchodok a je mu poskytovaná opatrovateľská služba, často nepostačuje dôchodok, prípadne iné dávky na úhradu jeho výdavkov. Takáto osoba je odkázaná na pomoc rodičov, a...

Ukladanie sankcií za záškoláctvo

Po 1. januári 2023  máme v obci prvé prípady ohľadom zanedbávania povinnej školskej dochádzky. Začíname vydávať rozhodnutia o vine a uložení pokuty. Nevieme, ako postupovať v prípade rodičov, ktorých viacero z detí zanedbalo povinnú školskú dochád...

Trestná zodpovednosť poslancov zastupiteľstiev

Porušovanie zákonnosti pri výkone územnej samosprávy je spoločensky nežiaducim javom. Orgány územnej samosprávy by mali niesť zodpovednosť za porušenie zákona, za vydanie nezákonného rozhodnutia alebo uskutočnenie nesprávneho úradného postupu. Tie...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.