Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Výsledky sčítania sú pre obce a mestá veľmi dôležitým faktorom

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Akým spôsobom budú zosúladené reálne počty obyvateľov samospráv s tými, ktoré vzišli zo sčítania? Ako budú vyhodnotené údaje,  aby nebol skreslený počet obyvateľov v jednotlivých obciach/mestách?

Pre obce a mestá sú výsledky sčítania veľmi dôležitým faktorom finančného rozpočtu, napríklad ukazovateľom pri plánovaní kapacity v škôlkach, školách či sociálnych a zdravotníckych zariadeniach, alebo pri rozvoji dopravnej infraštruktúry, plánovaní výstavby nájomných a obecných bytov atď.

ZMOS sa o stave spracúvania priebežne informuje a komunikuje so Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR). Na základe našich dotazov Vás v skrátenej forme informujeme o stanoviskách ŠÚ SR.

SODB 2021 je štatistickým zisťovaním z rôznych administratívnych zdrojov dát, ktoré sa integrovali, kontrolovali, aktualizovali a dopĺňali do konečných databáz. Harmonizácia údajov databáz bola vykonávaná do 31.12.2020. Zber údajov o obyvateľoch skončil asistovaným sčítaním, ktoré sa zabezpečovalo v rámci dosčítanania. Žiadny ďalší zber údajov o obyvateľoch v teréne nebude ani sa nebudú realizovať žiadne činnosti súvisiace s dosčítavaním.

V súčasnosti sa realizujú kontroly na úrovni úplnosti pokrytia populácie. ŠÚ SR kvantifikoval a identifikoval sčítaných a nesčítaných voči použitým administratívnym zdrojom údajov. Obce, ktoré majú obavy z nesúladov počtu obyvateľov v ich databázach s počtami obyvateľov vykazovanými ŠU SR musia počkať na konečné výsledky sčítania. Po vytvorení základnej bázy údajov o obyvateľoch v prípade rozdielnych počtoch plánuje ŠÚ SR vybrané obce bilaterálne kontaktovať. Obce budú o postupe vopred informované.“


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.