Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Sociálna služba už dostupná pre každú obec

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Obce a mestá už majú možnosť využívať nové a efektívne služby neziskovej organizácie Santea, n.o.. Ide o sociálne, zdravotnícke, ale aj mnoho ďalších doplnkových služieb. Tie môžu byť pre obyvateľov miest a obcí, ktorí sú odkázaní na sociálne služieb, obrovskou pomocou. Nezisková organizácia pripravila pre samosprávy zvýhodnené balíky služieb. Tým chce priblížiť vybrané typy sociálnych služieb bližšie k občanom. Zároveň pomôže samosprávam so skvalitňovaním a rôznorodosťou sociálnych služieb.

Santea poskytuje komplexné sociálne a zdravotné služby. Základnou je sociálna služba podľa § 52 Zákona o sociálnych službách – Monitoring a signalizácia potreby pomoci, na ktorú nadväzujú ďalšie aktivity.

„Pomocou modernej a jedinečnej technológie, ktorá sleduje bezpečnosť klienta, vieme predchádzať nepríjemným, alebo smrteľným dôsledkom mnohých úrazov a nehôd“ vysvetľuje Ing. Ladislav Kollár, zakladateľ a predseda správnej rady Santea, n.o. „Pravidelne, spravidla jedenkrát za deň, vyhodnocujeme aj zdravie a vitálne funkcie klienta.“ Pokračuje Kollár. „Technológia je funkčná neustále, 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Neobmedzuje klienta a je kedykoľvek na dosah, ak je v krízovej situácii alebo v ohrození života. Sleduje a chráni aj majetok občana, hlavne pred požiarom, únikom plynu alebo vody.“

V doplnkovom balíčku služieb je klient minimálne raz za mesiac kontaktovaný zdravotnou sestrou v rámci Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Santea dáva možnosť vytvoriť pre klienta viacero doplnkových služieb. Tie v konečnom dôsledku vedia ušetriť nemalé finančné prostriedky a starosti každému občanovi, ktorý dostane od obce služby Santea.

Primátor mesta Vráble, Ing. Tibor Tóth: „ Mesto Vráble zavádza od januára 2022 služby organizácie  Santea, n.o., aby zabezpečilo svojim osamelo žijúcim občanom okamžitú pomoc v prípade núdze. Či už ide o ohrozenie ich bezpečnosti, ochrany zdravia, života alebo majetku. „Zavádzame v našom meste nový druh modernej sociálnej služby. Oslovila ma skutočnosť, že organizácia Santea, spolupracuje aj s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby (155) a taktiež s Operačným strediskom Hasičského záchranného zboru (150). S ich pomocou bdie nad bezpečnosťou občanov, ktorým v našom meste dáme  možnosť využívať túto sociálnu službu. V prípade potreby sa môžu spoľahnúť na pomoc Santea aj v ďalších oblastiach. Chceme, aby mali naši občania pocit istoty a bezpečia, kdekoľvek sú“  dodal primátor. 

Podľa primátora je snaha systémovo a efektívne poskytovať aj opatrovateľskú službu v meste Vráble, čo sa pomocou služieb Santea javí ako reálne. 

Ing. Ladislav Kollár, zakaldateľ a predseda správnej rady Santea n. o.: „Skúsenosti a poznatky z krajín, kde má táto služba už niekoľkoročnú tradíciu, potvrdili jej vysokú efektivitu. Predchádzala hlavne mnohým smrteľným a ťažkým úrazom. Zachraňovala klientov pri zdravotných problémoch aj život ohrozujúcich ochoreniach a príhodách.

Pomohla pri nezvyčajných životných situáciách ako bolo zblúdenie či týranie klienta.

Občanom poskytuje možnosť čo najdlhšie dožiť svoj život v prirodzenom domácom prostredí. Toto je aj prioritou sociálnej politiky Slovenskej republiky a zároveň obrovskou potrebou každého jedného človeka.

Poskytujeme klientom možnosť poradenstva, rozptýlenia, socializácie, pomoc pri rôznych problémoch napr. aj v domácnosti. Umožníme plnohodnotné zdravotné konzultácie s lekárom na telefóne, sledovanie vitálnych funkcií každého klienta a aj preventívne návštevy a ošetrovanie zdravotnou sestrou. V neposlednom rade pomáhame i pri optimalizácií výdavkov za energie v domácnosti klienta..“ zdôraznil Kollár.

Práve z toho dôvodu pripravila Santea pre samosprávy, rôzne typy zvýhodnených balíkov, ktoré budú pre obec finančne únosné. V mnohých prípadoch bude služba financovateľná z úspor, ktorú obec dosiahne zavedením služieb Santea, hlavne aj úsporami pri vyššej efektivite opatrovateľskej služby.

„Chceme, aby bola naša sociálna služba dlhodobo udržateľná, životaschopná, s možnosťou sledovania nových trendov a inovácií, ktoré budeme postupne zavádzať, a tým dopĺňať a skvalitňovať naše služby. Každá obec chce pre svojich obyvateľov to najlepšie. Je správne dbať o bezpečnosť a poskytnúť istotu ľuďom, ktorí to potrebujú.“ vysvetlil Kollár

Služby Santea sú vhodné pre občanov, ktorí sa nedostali do zariadení pre seniorov alebo žiadajú inú formu sociálnej služby. Proces je jednoduchý, stačí ak sa občan preukáže jednoduchým potvrdením od lekára, že je odkázaný na poskytovanie tejto sociálnej služby.

Pracovníci Santea, n.o. sú pripravení poskytnúť bližšie informácie osobne aj telefonicky každému, kto prejaví záujem. „Stačí ak nezáväzne vyplníte formulár, ktorý nájdete TU Určite Vás budeme čo najskôr kontaktovať.“ dodáva na záver Kollár. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.