Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Sociálna poisťovňa: Zvýšenie pandemickej OČR a znovuposúdenie nároku sú dve rôzne situácie

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

V mesiaci apríl majú poistenci nárok na pandemickú OČR vo výške 75%. Sociálna poisťovňa upozorňuje klientov, že o zvýšenie pandemického ošetrovného netreba žiadať. Toto zvýšenie uskutoční Sociálna poisťovňa bez podania žiadosti a dávku im rovno vyplatí. Rovnako to platí aj v prípade pandemického nemocenského.

Klienti môžu požiadať iba o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné (OČR), ak sa od pôvodného priznania dávky zmenila ich životná situácia. Pandemické OČR priznáva Sociálna poisťovňa k prvému dňu potreby starostlivosti/ošetrovania na celú krízovú situáciu (začala sa 12.3.2020 a stále trvá). Aj preto Sociálna poisťovňa klientov upozorňovala, aby počas krízovej situácie podali iba jednu žiadosť o pandemické OČR a v každom mesiaci krízovej situácie už podávajú iba čestné vyhlásenia k tejto žiadosti.

Novela zákona o sociálnom poistení z 10. apríla 2021 umožnila tým poistencom, ktorých životná situácia sa od priznania nároku na pandemické OČR zmenila, požiadať o znovu rozhodnutie o nároku na túto dávku. Napríklad ide o prípady, kedy bolo pandemické OČR priznané ešte v roku 2020 z príjmov dosiahnutých v roku 2019, ale v roku 2020 už mal poistenec vyššie príjmy. Alebo môže ísť o situáciu, že v roku 2020 nemal poistenec priznaný nárok na túto dávku, pretože v tom čase nespĺňal podmienky nároku. V takýchto prípadoch môže poistenec požiadať o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické OČR (Žiadosť je zverejnená na webovej stránke tu: Formulár Žiadosť o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné) a Sociálna poisťovňa jeho nárok prehodnotí.

Nové rozhodnutie bude platiť do konca krízovej situácie, t. j. po znovu rozhodnutí o nároku na pandemické ošetrovné je opäť potrebné zasielať iba čestné vyhlásenie k žiadosti. Takto požiadať o prehodnotenie nároku na pandemické OČR môže klient dvakrát v kalendárnom roku (spravidla po 30.6. a 31.12.), pričom prvýkrát tak môže urobiť odo dňa účinnosti schválenej novely, teda od 10. 4. 2021.

Viac informácií tu: Ako a kedy požiadať o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.