Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Rezort regionálneho rozvoja pomôže v regiónoch zlepšiť prístup k pitnej vode

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Slovenské regióny potrebujú viac investovať do kvality vzdelávania, životného prostredia a moderných služieb. Potrebujú však vyriešiť aj akútne problémy s prístupom k pitnej vode, kanalizačnou a cestnou infraštruktúrou. O týchto problémoch a pomoci regiónu s financovaním projektov z eurofondov rokoval rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie s primátormi Novej Bane, Žarnovice a so starostami obcí.

Podľa rezortu si slovenské regióny pred sebou tlačia investičné dlhy z minulosti. Stovkám obcí dodnes chýbajú vodovody a kanalizácia, čo predchádzajúce vlády neodpustiteľne zanedbali. Je nepredstaviteľné robiť akýkoľvek regionálny rozvoj, keď ľudia v 21. storočí nemajú prístup k vodovodom s kvalitnou pitnou vodou. Prístup k pitnej vode je veľkým problémom, dodnes ho nemá vyše 400 obcí a na pokraji kapacít rozvodov je tiež žarnovický región. Na zlepšenie prístupu k pitnej vode bude v novom Operačnom programe Slovensko na to vyčlenených vyše 613 miliónov eur.

Od roku 2007 sa v okrese Žarnovica z eurofondov zrealizovalo vyše 90 projektov za viac ako 55 miliónov eur z európskych zdrojov aj štátneho rozpočtu.

Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa financovali napríklad modernizácia a vybavenie odborných učební na základných školách v Novej Bani a v obci Župkov, rekonštrukcia škôlky a zvýšenie kapacity o 44 miest pre deti, revitalizácia zelene na sídlisku, alebo vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica a Zariadenia sociálnych služieb v obci Píla.

V rámci ďalších operačných programov eurofondy smerovali na rozširovanie kapacít škôl, vzdelávanie a rozvoj detí z marginalizovaných komunít, veľká časť podporených projektov sa týkala riešenia problému enviromentálnych záťaží, kompostovania komunálneho odpadu, modernizácie dopravy a rekonštrukcie ciest.

Štrnásť obcí v regióne sa tiež zapojilo do výzvy Wifi pre teba, vďaka ktorej zabezpečia obyvateľom i návštevníkom bezplatný prístup k internetu a tým pádom aj kvalitnejšie služby. Dôležitým míľnikom v prístupe k internetu bude národný broadbandový plán, ktorý tiež pripravilo naše ministerstvo. Ten umožní zaviesť ultrarýchly širokopásmový internet pre všetkých obyvateľov Slovenska bez ohľadu na miesto, v ktorom žijú.

Témou rokovaní rezortu s primátormi a starostami boli tiež nové eurofondy – ide o takmer 13 miliárd eur, ktoré Slovensko dostane na roky 2021 – 2027. Rozhodujúcim nástrojom pri podpore rozvoja regiónov z eurofondov budú po novom Integrované územné stratégie, ktoré pripravili samosprávy a aktéri  priamo v jednotlivých územiach. Čiže budú sa financovať také projekty, na ktorých sa priamo regióny dohodnú, že sú pre ich rozvoj najdôležitejšie.

V Banskobystrickom kraji sú 4 územia udržateľného mestského rozvoja: Banská Bystrica, Zvolen, Rimavská Sobota a Lučenec. Za celý kraj sa doteraz zozbieralo pre nové eurofondové obdobie až 2 700 projektových zámerov. V meste Žarnovica je to 18 projektov v hodnote 30 miliónov eur, v Novej Bani 14 projektov za takmer 8 miliónov eur. Najviac projektov sa týka rekonštrukcií ciest 2. a 3. triedy, budovania cyklotrás, kanalizácií, rekonštrukcie škôl či smart riešení vo verejnej doprave a podpory cestovného ruchu.

Podľa rezortu, bez vyriešenia základných problémov, ako sú pitná voda, kanalizácia, cesty, ktoré bývalé vlády dlhodobo zanedbávali, ťažko môžeme hovoriť o spravodlivom rozvoji regiónov. Práve na riešenie aj takýchto veľkých investícií tu máme eurofondy, ktoré majú pomáhať ľuďom a nie plniť vrecká oligarchov ako to bolo veľakrát v minulosti.

Viac informácií sa dočítate TU 

Zdroj: mirri.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.