Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Pripravuje sa výzva na pomoc pre rodiny s deťmi ohrozené koronakrízou

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zorganizovalo online rokovanie s odborníkmi, aby identifikovali hlavné problémy a hľadali riešenia ako pomôcť rodinám. Pre túto oblasť vypísať špeciálnu projektovú výzvu.  

Na tému „Naliehavé potreby nízkopríjmových rodín s maloletými deťmi v čase koronakrízy“ diskutovali zástupcovia miest a obcí, občianskych združení, nadácií, sociálnych odborov i neziskových organizácií. Zapojili sa napríklad nadácia Úsmev ako dar, občianske združenia Brána do života a My mamy, neziskové organizácie Oáza – nádej pre nový život a Slniečko či Slovenská katolícka charita. Mnohé z nich sa téme sociálnej pomoci rodinám i jednotlivcom venujú už desaťročia.

Ako prioritné oblasti, ktoré si vyžadujú riešenia, sa ukázali najmä nedostupnosť bývania (nízky počet sociálnych bytov, problém s prenajímaním bývania rodinám s deťmi, ktoré mnohí prenajímatelia vnímajú ako rizikovú skupinu), zlé uplatnenie na trhu práce pre rodičov zo sociálne ohrozeného prostredia a nedostatok vzdelávania a odbornej podpory detí i dospelých. Všetky tieto fenomény koronakríza ešte viac prehĺbila.

V rámci diskusie zazneli návrhy zlepšiť dostupnosť nájomného a tzv. prestupného bývania, posilniť sociálne podnikanie, zlepšiť metodiku projektov s dôraznom na ich paušálne financovanie, aby boli tieto projekty dlhodobo udržateľné, podporiť vzdelávanie a prípravu na zamestnanie a pracovné príležitosti v regiónoch. To všetko zohľadní ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja v najbližšej výzve, ktorú aktuálne pripravuje.

Ministerstvo regionálneho rozvoja chce hľadať spoločné riešenia v tejto oblasti aj s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a so všetkými kompetentnými orgánmi, aby sa najohrozenejším a najzraniteľnejším skupinám dostala čo najrýchlejšie účinná forma podpory.

Zdroj: mirri.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.