Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Pomalšie čerpanie výdavkov znamená nižší deficit

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila aktuálny odhad deficitu verejnej správy (VS) v roku 2021. Podľa tohto odhadu Rada pre rozpočtovú zodpovednosť výraznejšie znížila odhad deficitu VS v roku 2021.

Zmena oproti septembrovej prognóze predstavuje 303 mil. eur. Zlepšenie deficitu je spôsobené najmä pomalším čerpaním výdavkov štátneho rozpočtu a v zdravotníctve. Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit VS dosiahnuť úroveň 6 570 mil. eur (6,7 % HDP).

Odchýlka očakávaného deficitu VS od aktuálneho odhadu vlády je pozitívna vo výške 1 148 mil. eur (1,1 % HDP), čo znamená, že riziko nárastu schodku nad úroveň predpokladanú vládou ostáva nízke. Očakávaný vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a jej dôsledkov na makroekonomický vývoj.

Viac informácií nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.