Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

OP KŽP: Zoznam aktuálnych výziev a odporúčania pre skvalitnenie prípravy žiadostí

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10. augusta 2021 – Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP Kvalita životného prostredia zverejnilo zoznam aktuálnych výziev a odporúčania pre skvalitnenie prípravy žiadostí o NFP v rámci schvaľovacích procesov.

Zoznam aktuálnych výziev pre oblasť odpady, voda, adaptácia na zmenu klímy, ochrana prírody, ovzdušie envirozáťaže, riziká a energetika sú dostupné TU.

Odporúčania pre skvalitnenie prípravy žiadostí o NFP v rámci schvaľovacích procesov v kompetencii Ministerstva životného prostredia ako Riadiaceho orgánu pre OP KŽP: požadovanie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP na základe výzvy na doplnenie a najčastejšie dôvody nesplnenia Podmienok poskytnutia príspevku sú dostupné TU.

Zdroj: op-kzp.sk

 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.