Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Občania kontaktovali NKÚ i počas koronakrízy, niektoré podnety preverí tento rok

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Preverenie hospodárenia verejnoprávnej RTVS, pracovno-právnych vzťahov na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave či konania samospráv počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 žiadali od Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR vo svojich podnetoch obyvatelia Slovenska v tomto roku. Za prvých šesť mesiacov národná autorita pre externú kontrolu dostala 240 podnetov na vykonanie previerky. TASR o tom informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík.

Bratislava 3. júla (TASR) - Najviac podaní, takmer 100 z 240 podnetov, ktoré NKÚ dostal od občanov a inštitúcií, sa týkalo preverenia územnej samosprávy. Občania, poslanci a hlavní kontrolóri v nich poukazovali najmä na podozrivé presuny obecného majetku, nehospodárne financovanie verejných prác napríklad pri rekonštrukcii chodníkov a ciest alebo pri oprave školských i kultúrnych objektov. Kontrolný úrad taktiež žiadali o preverenie možného korupčného prepojenia osôb priamo napojených na starostu, primátora či predsedu samosprávneho kraja alebo na netransparentné konanie zástupcov samosprávy v príspevkových či podnikateľských organizáciách zriadených samosprávou. "Národná autorita zdôrazňuje, že kontrolóri na úrovni miestnej i regionálnej samosprávy majú byť prvou inštanciou kontroly nielen zákonnosti, ale aj hospodárnosti či efektívnosti využívania verejných financií a obecného majetku," uviedol generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ Ľubomír Andrassy.  
Približne 20 percent podnetov sa týkalo preverenia hospodárenia s financiami a majetkom štátu v rámci príslušného rezortu. Ľudia žiadali preveriť rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka, fungovanie webového portálu slovensko.sk, hospodárenie s majetkom Štátnej ochrany prírody či prideľovanie štátnych dotácií na elektromobily. Z netypických podnetov Papajčík spomenul podnet na kontrolu odmeňovania cirkevného funkcionára či fungovanie automatu na cukrovinky v priestoroch štátnej inštitúcie.
Podnety na kontrolu projektu Integrovaného systému krízového riadenia na ministerstve hospodárstva, Národnej agentúry pre sieťové elektronické služby či Slovenskej pošty predseda kontrolného úradu na základe vyhodnotenia rizík zaradil do tohtoročného plánu činnosti úradu. Kontrolóri v druhej polovici roka preveria použitie finančných prostriedkov na účte ministerstva vnútra, kde poisťovne odvádzajú podiel z povinného zmluvného poistenia. Poslanci parlamentu i športová verejnosť upozornili na riziká vo financovaní športu a prideľovaní dotácií jednotlivým zväzom.
Zamestnanci NKÚ SR každý podnet analyzujú a hodnotia z hľadiska rizík a miery významnosti. "Kontroly vykonávame na základe vopred stanoveného ročného plánu a podnety môžu byť doplnkový zdroj informácií. Tým, že kontrolné akcie sú výsledkom cieleného procesu a máme tiež limitované personálne kapacity, nie je možné pozitívne zareagovať na každé doručené podanie. Úrad môžu vykonaním kontroly zaviazať len poslanci NR SR, a to cez právoplatné uznesenie pléna parlamentu," pripomenul Andrassy.
V približne tretine prípadov, ktoré ľudia žiadali skontrolovať, išlo o problémy, ktoré sú nad rámec zákonných kompetencií kontrolného úradu a nevie ich riešiť. Ďalšie významné podnety zas poslal Úradu pre verejné obstarávanie alebo Národnej kriminálnej agentúre či generálnej prokuratúre.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.