Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové pravidlá pre najmenej rozvinuté okresy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 28. mája 2021 - Podpora zaostávajúcich regiónov zo štátneho rozpočtu dostane nové pravidlá. Vláda SR dnes schválila návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú predložilo ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Rezort do podpory najmenej rozvinutých okresov predloženým zákonom zavádza nové, spravodlivé pravidlá, aby peniaze išli tam, kde skutočne pomôžu ľuďom.

Podľa novely bude podpora do území smerovať na základe Plánov rozvoja, ktoré pripravia okresné úrady v spolupráci s MIRRI SR,  so zástupcami samosprávneho kraja, miest, obcí a odborníkmi. Plánom sa tak nahrádzajú doterajšie dva dokumenty – Akčný plán najmenej rozvinutého okresu a Ročné priority – čím sa celý proces zjednoduší a urýchli.

Ďalšou novinkou, ktorú novela prináša, je, že podporu budú môcť získať aj projekty presahujúce hranice najmenej rozvinutého okresu.

Nový zákon na pôde ministerstva bol pripravovaný v úzkej spolupráci s dotknutými samosprávami a odborníkmi. Prioritami v podpore najmenej rozvinutých okresov a území budú okrem udržateľných pracovných miest aj zvyšovanie vzdelanostnej úrovne ľudí,  podpora lokálnych ekonomík a zavádzanie sociálnych inovácií. Ľudia vo všetkých slovenských regiónoch si zaslúžia rovnaké príležitosti a podmienky pre kvalitný život.

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy, v ktorých miera evidovanej nezamestnanosti bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa platnej legislatívy je 20 najmenej rozvinutých okresov. Sú to okresy: Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce, Košice-okolie, Snina, Levoča, Michalovce, Stropkov.

ZMOS v medzirezortnom pripomienkovom konaní presadilo pripomienku k návrhu na zastúpenie miest a obcí v Riadiacom výbore pre NRO s ktorých zastúpením sa v novele zákona nepočítalo, t. j. členmi Riadiaceho výboru budú aj zástupcovia miest a obcí patriaci do NRO.

Zdroj: mirri.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.