Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Na vandalizmus v obciach doplácajú jej obyvatelia. Škody zmierni dobrá „poistka“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Vyčíňanie vandalov dokáže nepekne narušiť vzhľad obce. Na nie lacné opravy verejných priestorov sa bohužiaľ nepriamo skladajú aj jej obyvatelia. Starostovia a primátori by preto mali venovať dostatočnú pozornosť vhodnému poisteniu obecného majetku, aby mohli finančné prostriedky z rozpočtu obce využiť efektívnejšie.

KOMUNÁLNA poisťovňa eviduje za minulý rok 50 poistných udalostí spojených s vandalizmom a krádežami vo výške viac ako 60 000 eur. Samosprávy najčastejšie nahlasujú škody spôsobené na budovách základných škôl, obecných úradov či kultúrnych domov. Vandali rozbíjajú sklá budov a autobusových zastávok, poškodzujú dažďové zvody a žľaby, ničia kamerové systémy, podpaľujú smetné nádoby a kontajnery, sprejujú lavičky a realizujú sa aj na detských ihriskách a športoviskách.

Bohužiaľ sa nezastavia ani pred poškodzovaním národnej kultúrnej pamiatky. Pílkou odrezané ruky zo súsošia nad obcou Stráňavy,  ktoré ktosi pred tromi rokmi bez ľútosti zničil, sú dnes už opäť na svojom mieste. „Obec mala pre bronzové súsošie dojednané poistenie, ktoré v plnom rozsahu nákladov opravy pokrylo škodu vo výške takmer 8 000 eur,“ hovorí Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Dôležitá je spolupráca s políciou 
Barbarské vyčíňanie ide neraz ruka v ruke s iným správaním za hranicou zákona. Pri podozrení, že došlo k trestnému činu, je poistený povinný oznámiť túto skutočnosť polícii a poisťovni umožniť prístup k vyšetrovaciemu spisu polície. Políciu musí tiež informovať o každej krádeži, lúpeži alebo vandalizme, aby mal nárok na poistné plnenie. „V obci v okrese Dunajská Streda sa dvaja páchatelia pokúsili odcudziť finančnú hotovosť z bankomatu, keď násilím vnikli do budovy, v ktorej bol bankomat nainštalovaný. Do tohto priestoru pustili plyn, ktorý aktivovali k výbuchu, následkom čoho došlo k poškodeniu nielen samotného bankomatu, ale tiež stavebných konštrukcií nehnuteľnosti patriacej obci. Išlo o skupinu páchateľov zo zahraničia, ktorí boli za obdobné skutky obžalovaní spolu v štyroch prípadoch,“  hovorí D. Zemánek a pokračuje: „Svojou protizákonnou činnosťou spôsobili obci škodu vo výške viac ako 10 000 eur, čo je už suma, ktorá môže byť pre menšiu obec likvidačná.“

Majetok obce v dobrých rukách 
Už od začiatku svojho vzniku sa KOMUNÁLNA poisťovňa špecializuje na poisťovanie obecného majetku, ktoré zabezpečuje komplexnú ochranu voči živelným udalostiam, ako sú povodne, požiare či víchrice. Široká ponuka poistení sa dokáže flexibilne prispôsobiť nielen individuálnym potrebám zástupcov miest a obcí, ale aj obecnému rozpočtu. „Okrem poistenia, ktoré kryje škody spôsobené vrtochmi počasia, odporúčam zástupcom miest a obcí dojednať si tiež poistenie pre prípad úmyselného poškodenia, zničenia či krádeže pre prípad krytia podobných škôd  ako u vyššie spomenutých príkladov. Poistné krytie sa vzťahuje na hnuteľný i nehnuteľný majetok obce - budovy, garáže, sklady, pomníky, sochy, rôzne cennosti a iné,“ dodáva D. Zemánek.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.